Bidrag från Migverket

Uppgifter i media har förekommit, om att asylsökande som fått avslag, ska lämna Sverige men ändå dröjer sig kvar, kan fortsätta att utkvittera bidrag från Migrationsverket. Kan detta verkligen stämma.

Blågula frågor skrev till Migrationsverket, och fick den 11/2 -08 besked enligt nedan, från Monica Hallgren Lindell på Migverkets upplysningsavdelning:

1. Hur många personer är det idag, ungefär som har avvisningsbeslut,
men ändå får bidrag?

Av dem som har avvisningsbeslut, hur stor andel kan det handla om,
som får bidrag?

"Av cirka 39 000 personer är det 5886 som erhåller dagersättning."

2. För hur lång tid kan detta pågå? Finns fall, där det pågått mer än
ett år?

"I vissa fall kan det pågå längre än ett år."

3. Kan bidrag komma ifråga även när det är personen själv som
obstruerar. så att verkställighet inte blir genomförbar?
"

"Nedsättning av dagersättning får ske om personen vägrar medverka till
åtgärd som är nödvändig för att ett avlägsnandebeslut ska kunna
verkställas."


 Se vidare:

Bidrag till alla?

Kvar ändå

Bidrag till alla?