Bidrag till alla?

Den utlänning som kommit till Sverige anses ju i media ha någon slags självklar rätt att få stanna i Sverige oavsett hur en asylprövning utfaller. När det nyligen skrevs om att en person som tagits av polisen genom att Migrationsverket "gillrat en fälla" så beskrevs vederbörande som en "asylsökande".

Det verkliga förhållandet var naturligtvis att vederbörande fått sin asylansökan prövad, det blev avslag och det fanns beslut om avvisning. Dvs personen hade inte längre rätt att stanna i Sverige.

I linje med denna hållning är det tydligen numera normalt att en sådan person kan fortsätta att lyfta svenska bidrag, som framgick av en notis i SvD den 28/4 -01:

"På fredagen hände det igen att en utvisningshotad flykting hämtades av polis efter tips från en av Migverkets handläggare.

En 25-årig kosovoalban som kom till förläggningen i Alvesta för att hämta pengar anser att han lurats i en fälla.

Mannen berättar i telefon för TV4 Sydost att han brukar gå till Migverkets kontor på förläggningen i Alvesta varje fredag för att få sitt bidrag. Migverkets generaldirektör, Lena Häll Eriksson, är mycket kritisk."


 Se vidare:

Bidrag från Migverket

Nya bankkort