Föreläsare

Hur får Expo sin verksamhet att "gå runt" ekonomiskt?

"Många bäckar små", brukar det ju heta.

1.

I varje fall tidigare fick Expo pengar från svenskar som avlidit, och saknade arvingar och försummat att skriva testamente. Genom Allmänna Arvsfonden försågs Expo med pengar.

"Litet pengar", skulle pk-iterna förmodligen säga, men hade BGF fått lika mycket pengar att förfoga över, då skulle vår verksamhet kunna hållas igång i åtskilliga decennier! Det rörde sig om minst en miljon kronor.

2.

En annan inkomstskälla medverkade Mona Sahlin till, då hon som rikspolitiker och minister sände ut ett brev till Sveriges alla bibliotek om att de borde ta prenumerationer på tidskriften Expo. Många har följt denna uppmaning, och det ger ju en del klirr i kassan.

3.

En tredje väg att anslag från Kulturrådet, tidskrifter som rådet anser tillräckligt värdefulla för vårt samhälle kan få tidskriftsstöd.

Expo, "demokratisk tidskrift", har beviljats 175.000 kronor, läser vi just på Kurt Lundgrens blogg.

4.

En fjärde väg är att låta sig belönas. På sin webb rapporterar Expo just - under rubriken "Antirasister fick pris" - om en gala i Värmland, där varje Expomedarbetare tilldelades en summa på 25.000 kronor.

5.

En femte väg att få in pengar är att turnera i pk-styrda kommunerna, för att hålla föreläsningar inför skolpersonal. Under rubriken "Föreläsningspaket" ger Expo på sin webbsida besked om vilka kostnader som detta är förenat med.

10.000 kronor + moms + resersättning är det lägsta priset, en heldag kan komma upp i 25.000 kronor:

"Från andra världskrigets svenska nazister till dagens sverigedemokrater

Ett föredrag som går igenom den svenska extremhögerns historia. 'Från andra världskrigets nazister till dagens sverigedemokrater' är ett av Expos mest populära föredrag. Här visas den historiska kopplingen mellan den nazistiska rörelsen och Sverigedemokraterna. Ett aktuellt föredrag med tanke på Sverigedemokraternas framgångar i valet 2006. Föredraget behandlar också extremhögerns propaganda, svarar på rasistiska påståenden och skärskådar den 'fakta' som de rasistiska organisationerna använder sig av. Föredraget är cirka 2 timmar långt."

"Symbolerna, organisationerna och musiken

Ett föredrag som framför allt passar lärare och annan skolpersonal. Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur de arbetar gentemot ungdomar. Dessutom pratar vi om vit makt-musiken. Vilka grupper är aktuella och hur låter de? Under föredraget får deltagarna även möjligheten att diskutera och ställa frågor om hur man som vuxen kan motarbeta rasism och främlingsfientlighet. Föredraget är en halvdag långt och passar perfekt för en personaldag."

"Våga ifrågasätt!

Ett föredrag som riktar sig främst emot yngre elever på gymnasiet och högstadiet. Föredraget handlar om de rasistiska partierna och organisationernas påståenden och svarar på dessa. Frågeställningar som tas upp är bland annat: Är det bara invandrare som våldtar och begår brott?, Kostar invandringen en massa pengar? Får man inte vara stolt svensk längre? Föredraget är cirka en och en halv timme långt."

"Sverigedemokraterna och arbetarrörelsen

Ett nytt föredrag som har tagits fram med anledning av Sverigedemokraternas valframgångar. Föredraget behandlar partiets framväxt, historia, och arbetssätt. Sverigedemokraterna och arbetarrörelsen är cirka 2 timmar långt."

"Heldag om Sverigedemokraterna

Med anledning av Sverigedemokraternas valframgångar erbjuder vi en heldag om partiets historia, organisation, politik, propaganda och arbetsmetoder. Under dagen ingår också gruppdiskussioner och workshops om hur man som demokrat och antirasist kan förhålla sig till partiet."

"Temadag om tolerans och fanatism

I samarbete med Teskedsorden som grundades av Tidningen Vi har Expo tagit fram en temadag för elever om tolerans och fanatism. Temadagen innehåller diskussioner och workshops om konflikthantering, kulturkrockar, identitet och fördomar."

Föreläsarna från Expo är: Alexander Bengtsson, Daniel Poohl och Anders Dalsbro.

Det här rymmer naturligtvis en aspekt utöver den pekuniära. Det är att dessa propagandister för intolerans får framträda som objektiva sanningssägare, att dessa rädslans apostlar får gälla som talespersoner för demokrati och politisk anständighet!

Själva grundvalen för Expo är ju att varje människa inte ska ta ställning utifrån allsidig information och egen övertygelse, utan utifrån vad hon kan förnimma som lämpligt att anse, för att bli accepterad som en i flocken.

Denna bild är ett montage. Ett orättvist sådant, skulle Exporedaktionen möjligen hävda - Daniel Poohl har ju tagit avstånd från AFA:s våld.

I själva verket har detta avståndstagande varit bara taktiskt, inte principiellt. Våldet är inte bra, därför att det skapar martyrer. Det kan gagna Sverigdemokraterna. Underförstått: vore våldet bara ändamålsenligt, då skulle bedömningen bli en annan.

 


Se vidare

Expos fobier

Påbjudna känslor

Poohlarna