Terapidemokraten Margot

Hur förhålla sig till det nej till Lissabonfördraget, som irländarna levererade i sin folkomröstning i frågan?

Margot Wallström, EU-kommissionär, blev intervjuad om saken av Gavin Estler i TV-programmet Newsnight. Det visade sig att Wallström där s.a.s. gjorde "en Bosse Ringholm".

Och när hon säger sig vilja respektera irländarna, då handlar det om att ta deras känslor på allvar. Dvs att nalkas dem likt en terapeut närmar sig en person med psykiska problem. Att respektera själva folkomröstningen, och att skrota Lissabonfördraget, är det aldrig tal om.

Etablissemanget har nämligen redan "investerat" alltför mycket i det...

Färdriktningen kan inte ifrågasättas, då blir det nya folkomröstningar tills "rätt" resultat uppnås.

Så här låter det på Youtube.


Ur den översättning som Nej till EU lagt ut:

"GE: ...Kan ni förklara för väljarna vad de måste göra för att ta död på fördraget?

MW: Jag tror för det första, om vi menar allvar med demokrati, så tror jag vi måste förstå varför det irländska folket röstade nej. Detta måste så att säga vara en första fas. Detta är vad vi och irländarna kan bidra med tills stats- och regeringscheferna och regeringarna träffas.

GE: Antagligen röstade de nej för att de inte gillade fördraget. Men dina chefer säger att processen kommer att fortsätta. Jag frågar Dig bara vad de måste göra för att kunna avstå från fördraget?

MW: Jag tror att man måste ta reda på varför, och den irländska regeringen kommer att göra analysen, och vi kommer också genom Eurobarometer försöka ta reda på mera exakt, precis som vi gjorde efter de franska och nederländska omröstningarna. Och svaren då var faktiskt olika, om man jämför vad väljarna i Frankrike och Nederländerna uttryckte. Så det är första fasen...

GE: OK, de sade nej. Är det någonting väljarna kan göra... Är det någonting väljarna kan göra för att bli av med fördraget, i en demokrati?

MW: I en demokrati lyssnar man till angelägenheter och bekymmer, och man ser efter om det är någonting man kan göra för att möta dessa, vad exakt vad de oroade över och vad fick dem att säga nej.

GE: Men, Ni förstår...

MW: De politiska ledarna har investerat så mycket politiskt kapital, tid och energi för att försöka få ett nytt maskineri för att få EU att fungera bättre. Så naturligtvis kommer de inte att ge upp så lätt...

GE: OK...

MW: De kommer att försöka att hitta en väg framåt, därför att vi behöver att göra EU mera demokratiskt, och öppet och effektivt."

"GE: ... Och när väljarna säger nej säger Ni att vi skall fortsätta och fortsätta, och försöka finna ett sätt så att det blir ja ändå!

MW: Nej, vad jag tror vi har gjort är naturligtvis att medlemsstaterna själva beslutar hur de vill godkänna det nya fördraget. Alla stats- och regeringschefer har naturligtvis undertecknat detta speciella fördrag. Och på Irland i enlighet med den nationella konstitutionen, så måste de ha en folkomröstning. Om det är 18 medlemsstater som har sagt ja, och en medlemsstat har sagt nej...

GE: Men, utan att rådfråga väljarna...

MW: Då tror jag att alla medlemsstater vill säga sin mening om allt det här. Och förstås måste man analysera varför det blev ett nej. Är det någonting vi kan förbättra, är det någonting som kan korrigeras? Denna typ av analys måste göras först.

GE: Men för att gå tillbaka till frågan. För EU:s väljare, så är de enda väljare som fått ta ställning till fördraget de irländska väljarna. De är mycket intelligenta, de är välinformerade och valdeltagande var ganska högt. De sade nej och trots detta så fortsätter processen fortfarande. Detta är precis vad folk menar med ett demokratiskt underskott.

MW: Men, låt oss lämna över det till ledarna att diskutera vad som skall göras i en sådan här situation,.."


 Se vidare:

Dyrt för Margot

Irland och EU

Nomenklaturan i EU