Dyrt för Margot

Vem ska efterträda Göran Persson som partiledare för SAP? Många vill ha Margot Wallström på posten. Frågan är dock: skulle hon ha råd?

Som svensk oppositionsledare eller statsminister skulle Wallströms inkomster bli väsentligt lägre än hennes nuvarande inkomster som EU-kommissionär!

Ur nyhetsflödet den 26/9 -06:

"Så mycket kostar partiledarjobbet

Att sluta som kommissionär skulle kosta skjortan för Margot Wallström. Knappt 190 000 kronor i månaden eller cirka 2,3 miljoner om året måste hon vara beredd på att gå ner i lön för att axla rollen som partiledare för socialdemokraterna.
 
Tjänstemän i EU tjänar bra och ju högre upp i hierarkin desto bättre. Som EU-kommissionens vice ordförande befinner sig Margot Wallström högst i EU:s lönehierarki. 240 000 kronor i månaden tjänar Margot Wallström, inklusive förmåner som till exempel studiemedel för sina barn och bostadsbidrag på 5 303 kronor i månaden."
 
"En riksdagsledamot i Sverige tjänar 51 772 kronor, inklusive den så kallade kostnadsersättningen på 3 772 kronor per månad. Den täcker utgifter som uppstår i samband med tjänsten, till exempel mobilräkningar. Därtill kommer förmåner som till exempel tjänstebostad, samt resor till och från arbetet."

Så mycket tjänar Margot Wallström i månaden (brutto):
Lön: 194 855 kronor
Bostadstillägg: 29 228 kronor
Barnbidrag: 2 456 kronor
Hushållstillägg: 5 303 kronor
Representation: 5 719 kronor
Studiemedel för barn under 18: 2 085 kronor
 
Totalt: 239 645 kronor

 

Så mycket tjänar en oppositionsledare (brutto):
Lön: 48 000 kronor
Kostnadsersättning: 3771 kronor
Traktamente: 330/dag
Andra förmåner:
Tjänstebostad
Resor till och från arbetet

OBS: Uträkningen bortser från pensionstillägg
Lönen omräknad till svenska kronor enligt kursen 9,41 kr per euro."


Senare uppgifter, från år 2008, ger än högre siffror för Margot Wallström - totalt 292.000 kr per månad. Till detta kommer pensionsförmånerna:

• först ett avgångsvederlag på 5 miljoner kr

• sedan en årlig pension på 1,2 miljoner kr från det att hon fyllt 65 år.

x

 


 Se vidare:

Terapidemokraten Margot