TV1:s Aktuellt

TV1:s Aktuellt hade den 8/9 -00 ett långt inslag kring invandring. Det rymde två moment:

Grön Ungdom

Sverige har under 90-talet haft en i praktiken oreglerad invandring. Till sin omfattning har den varit större än i något jämförbart land. Till sin karaktär har den i liten utsträckning utgjorts av flyktingar, trots att det är asylinstitutionen som utnyttjats.

Denna politik har berdrivits utan att svenska folket tillfrågats och den har varit till skada för vårt land genom enorma kostnader (och andra änden nedskärningar), genom våldsbrottslighet och integrationsproblem. Detta är bakgrunden till att exempelvis vi inom Blågula Frågor kräver en sanningskommission, där det klargörs vilka som bär ansvaret för detta.

Miljöpartiets ungdomsförbund vänder nu på steken.

TV-Aktuellt kunde rapportera från ett möte för Grön Ungdom, där man hävdar att den svenska flyktingspolitiken inte varit tillräckligt "human", regeringarna har låtit sig styras av "främlinggsfientliga partier". De unga gröna kräver därför att ansvariga politiker ställs till svars för sin inhumana flyktingpolitik under 90-talet .

Uppenbarligen kan inget mindre en än en helt fri invandring finna nåd i de gröna ungdomarnas ögon, men där slapp de (naturligtvis) kritiska journalistfrågor.

Sverigedemokraterna

Nästa inslag handlade om Sverigedemokraterna. Budskapet där var att dessa representerade en nationalism och ett motstånd mot "det mångkulturella" som Sverige hittills "varit förskonat från".

Visserligen kunde folkopinionen här förmodas ligga ungefär som i Danmark och Norge, Österrike och Schweiz, där "främlingsfientliga" partier blivit stora. Det var ändå en lycka att inget motsvarande parti haft framgångar i Sverige. SD uppgavs , genom sitt invandringsmotstånd, ha hamnat i "politikens sumpmarker".

Syftet med inslaget var tydligt: att för TV-tittarna ange vad som var tillåtna respektive icke tillåtna åsikter.