Blågula FRÅGOR 5/95:


Dags för

TRIBUNAL?

"Det gamla Sverige är borta, vi har fått ett nytt Sverige ­ det multi-kulturella Sverige."

"Vi är en miljon nu, och vi har kommit för att stanna!".

"Sveriges etniska homogenitet är förpassad till historien."

Ungefär så kan företrädare för invandrarna uttrycka sig i mediadebatten.

De har förvisso rätt i att massinvandringen innebär en helt fundamental samhällsförändring. Vårt land är inte längre vad det var.

Men: vad var det egentligen för fel på det gamla Sverige? Och vad är det som är så bra med det nya?

Till och med journalisterna själva talar nu om ett antal förortsområden runtom i landet som "tickande bomber".

Så desperat har läget blivit, att en statlig utredning allvarligt övervägt långtgående förslag om kvotering av invandrare in på arbetsmarknaden - dvs etnisk diskriminering av infödda svenskar.

VILKA BÄR ANSVARET?

Vem har beslutat om denna förändring av Sverige?

Hur gick det till, när vi fick denna massinvandring? Bara under de två senaste åren beviljades 130.000 nya uppehållstillstånd. Vilka bär ansvaret för den förda politiken?

Med tanke på den stora skada som tillfogats vårt land vore det rimligt att undersökningskommission tillsätts för att försöka kartlägga förloppet och fastställa var huvudansvaret ligger.

På de anklagades bänk ska sitta de som ligger bakom galenskaperna - inte vi som ifrågasätter dem!

 


Se även: ledarstick