Känd AFA-profil

Inför EMU-omröstningen hade svensk TV ett program med domstolsupplägg, där båda sidor fick inkalla vittnen till stöd för sin sak. Ett av de vittnen som NEJ-sidan kallade in var America Vera-Zavala, grundare av svenska Attac. Hennes främsta argument mot EMU-projektet var bristen på demokrati inom EU.

Med anledning av detta pressade Jens Orback henne på vilken syn hon själv hade på demokrati. Kunde hon ta avstånd från kastandet av gatsten på polismän under EU-toppmötet i Göteborg? Det visade sig, att det kunde hon inte göra. Hon fann denna fråga ovidkommande i sammanhanget.

Efter programmet blev Orback, enligt kvällstidningarna, "angripen" av Vera Zavalas man. Huruvida angreppet var fysiskt eller bara verbalt framgick inte, men det skulle i varje fall ha varit så aggressivt att Orback blev omtumlad.

Mannen ifråga - Magnus Hörnqvist - var intill nyligen en ledarfigur inom AFA. Nedanstående bild är tagen så sent som den 27/2 -02, när han försökte störa ett valupptaktsmöte för Sverigedemokraterna i Medborgarhuset.

America Vera-Zavala själv, ledande inom Ung Vänster, var med den 24/8 samma år på Norrmalmstorg, i protest mot att Blågula Frågor tilläts hålla ett torgmöte.


 Se vidare:

AFA-tänkande