Vem vet vad?

 

 Charles Westin är professor vid Stockholms Universitet, arbetar på CEIFO - Centrum för invandringsforskning. I tidskriften Invandrare & Minoriteter nr 3/97 hade han en artikel under rubriken

"Vad vet Kajsa Ekholm Friedman om invandring?"

Här kommer delar av artikeln, där vi som vanligt lagt in klickpunkter med blågula kommentarer:

"Utgångspunkten och grundpremissen för Ekholm Friedmans artikel måste ifrågasättas, nämligen att situationen i Sverige karaktäriseras av massinvandring. Invandring till och från Sverige är väl dokumenterad. Statistiken är offentlig. Men fakta om invandringen intresserar uppenbarligen inte Ekholm Friedman."

"Sedan 30 år är... invandringen till Sverige starkt kontrollerad och politiken under de senaste 30 åren kan beskrivas som en serie skärpningar av villkoren för utländska medborgare att få uppehållstillstånd i Sverige. Vi har inte och har aldrig haft någon massinvandring till Sverige.

ELVA PROCENT FÖDDA UTOMLANDS

Offentlig statistik visar att 943.804 personer som bodde i Sverige den 31 december 1996 var födda utomlands... De utrikes föddas andel av totalbefolkningen är inte större än vad fallet är i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland eller Österrike. I Schweiz är andelen utrikes födda väsentligt mycket högre, utan några tecken på att Schweiz faller sönder.

FOLK KOMMER OCH GÅR

Sverige är ett öppet, demokratiskt, samhälle. Vi tillåter människor att resa från Sverige. Ett visst antal personer kommer till Sverige och får uppehållstillstånd, andra utvandrar från Sverige. Folk kommer och går, så att säga. År 1996 fick 18.816 personer uppehållstillstånd i Sverige inom ramen för familjeåterförening, det vill säga omyndiga barn fick förenas med sina föräldrar och äkta makar som skilts åt på grund av krig och förtryck kunde återförenas. 4.828 fick uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl...

Den totala invandringen 1996 var 39.895. Men samtidigt ägde en utvandring rum... För 1996 var den totala utvandringen 33.884. Invandringsöverskottet för 1996 var 6.011 personer. Kallas detta massinvandring?

MORAL OCH ETIK

Vad frågan ytterst handlar om är moral och etik, om vilket samhälle vi vill att Sverige ska vara. Den svenska synen har varit att föräldrar och barn inte ska skiljas från varandra, att äkta makar ska få bo tillsammans.. Detta är grundläggande humanism.

Flertalet av de cirka 300.000 som fötts utanför Europa och som idag lever i Sverige har kommit som flyktingar eller som familjemedlemmar till personer som fått stanna av flyktingskäl. De största grupperna kommer idag från Iran och Irak... Iran styrs av en förtryckarregim, ökänd bland annat för dödsdomen mot författaren Salman Rushdie. Regimen i Irak är inte bättre med bland annat gasbombningen av den kurdiska byn Halabja på sitt samvete."

"I demokratiska rättsstater är en grundläggande princip att hellre fria än fälla i tveksamma fall. Det är bättre att några slinker igenom kontrollen på felaktiga grunder än att personer som riskerar tortyr, fängelse eller till och med dödsstraff avvisas.... När regeringen för fyra år sedan införde kravet på visum för asylsökande från Bosnien innebar detta ett avsteg från asylrättens principer. Mot bakgrund av den kraftigt skärpta och kontrollerade flyktingpolitiken framstår det idag som cyniskt att tala om massinvandring.

Ekholm Friedmans föreställning om att Sverige faller sönder till följd av invandringen för tankarna till nazisternas kvasivetenskapliga utläggningar om 'den judiska världskonspirationen' som roten till problemen i den tidens tyska samhälle."

 


Allmän kommentar:

Vad vet Charles Westin om invandring?