Vinden vänder?

 

Storbritannien

The Sunday Telegraph hade den 13/2 -00 en artikel med rubriken "STRAW WILL DEMAND REFUGEE LAW REFORM". Dvs den engelske inrikesministern ska föreslå en ändring beträffande beviljande av asyl.

Här nedan delar av artikeln, i översättning:

 


"Jack Straw ska driva på för en internationell reformering av de asylregler som har gjort det lätt för den afghanska gisslan att begära asyl i Storbritannien.

Han ska föreslå ministrar från andra länder att omdefiniera flyktingkonventionen från 1951..."

"Andra länder, inklusvie Tyskland, Frankrike och Nederländerna, stöder redan Straws förslag om en förändring."

"Under de senaste 50 åren har domstolarna vidgat definitionen av vilka som kan göra anspråk på asyl. Kritiker säger att detta har gjort Storbritannien till ett 'mjukt mål' för dem som helt enkelt kommer för att finna bättre levnadsvillkor - snarare än dem som verkligen riskerar förföljelse.

En anställd på inrikesdepartementet sa: 'Herr Straw och de flesta på departementet anser att detta inte kan tillåtas fortgå.'

'Lagarna utarbetades ursprungligen för 50 år sedan, när asylsökande anlände på åsnor med tiggarskålar, och utformades inte för den situationen att hundratals människor anlände i jumbo jets.'

En departementstjänsteman antydde att det kunde stöta på stora svårigheter att ändra Genevekonventionen och att man kanske därför istället skulle sikta på en överenskommelse inom Europa.

Samtidigt uttalade sig en annan talesman om att man "inte vill ändra formuleringen av konventionen, utan att vill få den att fungera bättre i en tid av modernt resande."

 


Tongångarna från den brittiska regeringen har alltså sin bakgrund i det flygplan från Afghanistan som kapades och hamnade i England. Något som slutade med att det flesta i "gisslan" ville stanna i England och därför begärde asyl där. På nyhetsplats skrev The Sunday Telegraph:

"Bara 37 passagerare från detta Boeing 727 har valt att återvända till Afghanistan, och lämnar åt brittiska skattebetalare att försörja 125 andra. Av dessa har 22 arresterats, misstänkta för att ha deltagit i kapningen."

Regeringen arbetar nu för att skicka iväg de asylsökande, i första hand till Pakistan.

 


Intressant är också vad en kolumnist - Anthony Daniels - skriver i tidningen:

"Som son till en flykting (min mor kom till detta land från Nazi-Tyskland 1938), har jag all anledning att känna med flyktingar. Men som läkare ser jag en hel del människor, vars anspråk på flyktingstatus är tveksam, milt sagt."

"Problemet är att få fram sanningen, ofta om länder vars kultur är främmande, hermetiskt sluten och dunkel för oss. Att grundligt undersöka bara en enskild historia kan vare ett Herkules-arbete, som kräver formidabla utlands- och språkkunskaper; men det finns tusentals fall. Dessutom, världen är sällan uppdelad i gott och ont: det faktum att en person har blivit förföljd gör honom inte till en önskvärd immigrant..."

"Jag har t ex sett ett antal sikher som påstår att de blivit fruktansvärt behandlade av indiska myndigheter. Förvisso har de ärr, men ärr från exakt vad? Och även om de tillfogats dem av indiska myndigheter, vet vi att dessa asylsökande inte är terroristiska extremister, som kommer att utnyttja sin asyl för att göda och finansiera terrorism hemma?"

"Kanske skulle det bästa (eller enda) sättet att sortera fåren från getterna vara snävare gränser för det understöd presumtiva flyktingar kan vänta sig när de en gång anlänt till våra kuster."