Vem ljuger? - kommentar 3

"...de säger att det är invandrarnas fel att vi har arbetslöshet."


Har levereras två påståenden samtidigt:

A. Arbetslösheten beror helt på invandringen.

B. Skulden kan läggas på vissa individer, de som som invandrat.

För det första har arbetslösheten flera orsaker. Den typ av asyl- och anhöriginvandring som Sverige haft under 1990-talet har bidragit till landets arbetslöshet, men det är inte den enda orsaken. Detta har BGF tydligt deklarerat.

För det andra bärs ansvaret för den förda invandringspolitiken av makthavarna i Sverige, dvs de som styr massmedia och ledningarna för de sju riksdagspartierna. Också på denna punkt har vi varit tydliga.


  Blågula FRÅGOR, år 2002