Extrema (v)

"Du och jag tjänar på att rätten till asyl försvaras för alla människor, oberoende av nationell, politisk och religiös tillhörighet, som är på flykt från oroshärdar av olika slag. På samma sätt som vi en dag ska kunna förlita oss på rätten till asyl i tryggare länder om politiska oroligheter drabbar oss."


Jorå, och den dagen är närmare än vad Vänsterpartiet tror. Den svenska flyktingpolitiken skapar politisk förföljelse - i Sverige.

Kenneth Sandberg har nu sökt asyl i Danmark , och han har starkare skyddsbehov än de flesta andra asylsökande där.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan