Extrema (v)

"Slutligen handlar det om en politisk strid riktad mot demokratin och det mångkulturella samhället, "


Vilket är sambandet mellan demokrati och det s.k. mångkulturella samhället:

1. Är det fenomen som förutsätter varandra eller förstärker varandra?

2. Är det fenomen som står i motsättning till varandra, och svårligen låter sig förenas?

Naturligtvis blir det bättre förutsättningar för en fungerande demokrati med en gemensam arena, med gemensamma värderingar, med ett gemensamt projekt, med en gemensam identitet och med en känsla av samhörighet och tillit medborgare emellan.

I pk-iternas Sverige har vi inte ens ett gemensamt språk.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan