Extrema (v)

"I grunden handlar det dock om ett starkt elitistisk synsätt, där den genomsnittlige svenske medborgaren degraderas till en oupplyst manipulerad massa, .."


Vem arbetar för att svenska medborgare i allmänhet ska bli upplysta om invandringens omfattning och karaktär, dess kostnader och andra konsekvenser - vem arbetar för motsatsen?

Vem vill få ut fakta, vem arbetar för en öppen debatt? Det är frågan.

Och svaret är uppenbart.


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan