Extrema (v)

"Det finns ett viktigt undantag till principen att alltid bemöta extremhögern. Det är att vänstern inte bemöter extremhögern i offentlig debatt. Det skulle vara att legitimera den form av partier..."


Detta resonemang förs alltså av en grupp som gjort "alla människors lika värde" till sitt mantra.

Om två parter, med olika åsikter, kommunicerar med varandra - hur kan det betyda att bara den ena "legitimerar" den andra? Om det därvid sker en "legitimering" måste den väl vara ömsesidig?

Legitimera mera - och låt medborgarna avgöra vem de anser har rätt!


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan