Agenda

Nyhetssändningarna i TV domineras varje dag av problem, mer eller mindre relaterade till massinvandringen och det mångkulturella projektet:

mobbing och våld ökar i skolorna, högstadium måste stängas

sjunkande kvalitet i skolan, svensk skola i botten vid internationella jämförelser

en stor del av den arbetsföra befolkningen utanför arbetsmarknaden

omfattande fusk inom socialförsäkringssystemet

akut bostadsbrist för unga

TBC tillbaka i Sverige

landstingen sparar - risk bli sjuk genom sjukhusvistelse

kommuner sparar - åldringar får ofta dålig vård

en epidemi av värdetransportrån

platsbrist på fängelserna

hot mot vittnen, skyldiga som går fria

hot mot domare och fängelsepersonal, lärare och socialsekreterare

utpressning ("bötning") av ungdomar, med hot och misshandel

"hora" vanlig benämning av svenska flickor

"heders"-relaterade övergepp tilltar

islamska krav på särlagstiftning

överfallsvåldtäkter ökar, kvinnor rädda att röra sig utomhus

ambulanspersonal måste ha skydd under arbetet

antalet anlagda bränder ökar

polisen kommer inte vid larm, resurserna räcker inte.

Konsekvenserna av den förda politiken är alltså uppenbara. Invandringens följder är djupgående och negativa. I det läget skulle man kunna förvänta sig att makthavarna inom massmedia och politik skulle backa, att tecken skulle kunna skönjas på en omprövning.

Erfarenheten visar att raka motsatsen inträffar. I takt med att katastrofens omfattning blir tydligare höjts tonläget, intensifieras propagandan, i vår "fria television". Vi formligen dränks i program som ska hjärntvätta befolkningen.

Det är naturligtvis en omöjlighet att då bemöta allt som strömmar över oss. Vad vi här gör är att välja ett exempel i mängden: Agenda den 14 maj 2006.

Agenda har, enligt sin webbsida, ambitonen att vara ett "fördjupande" samhällsprogram.

Programledare den 14/5 var som vanligt var Karin Hübinette. I studion medverkade Jan O Karlsson, tidigare migrationsminister, och Per Ronnås, chefsekonom på SIDA.

En trio som visade sig överens i allt väsentligt.

Jan O Karlsson fortsätter, kan man säga, sitt "hundliv". Tidigare visade han hur han "gör en pudel". Ni visade han hur han kan "sitta vackert".

Vi återger här vad som sades i programinslaget, med blågula kommentarer i klickpunkter:


Karin Hübinette, i påannons av inslaget:

- Igår kom ytterligare 500 båtflyktingar till Kanarieöarna för att därifrån försöka ta sig vidare in i EU. Hittills har vi försökt hindra dem, men det är kanske dags att tänka nytt. Är invandrare från andra delar av världen en förutsättning för vårt framtida välstånd?

KH presenterar ett filminslag i programmet:

- Vad skulle du göra, om du tvingades leva på mindre än en dollar om dan, utan nån förbättring i sikte? Så är situationen för hälften av befolkningen söder om Sahara. Så det är kanske inte så konstigt, att många gör allt för att försöka ta sig till ett annat land och ett bättre liv.

- Så som vi gjorde kring sekelskiftet, då över en miljon svenskar emigrerade till Nordamerika. Sammanlagt var det 60 miljoner människor som lämnade den gamla världen, Europa, och tog sig till den nya, Amerika och Australien.

- Idag går en stor folkström från Afrika till Europa. Och skälen till migrationen känns igen - hoppet om en bättre framtid och möjligheten att tjäna pengar för att kunna bidra till familjen därhemma. Och många menar också att migranterna också kommer att behövas, i ett Europa med en allt äldre befolkning.

- Över hela världen ökar folkförflyttningarna. 1970 var det 80 miljoner som tog sig till ett annat land, och förra året hade den siffran flerdubblats /till 200 miljoner/. De allra flesta av flyktingarna flyttar för att få arbete, bara 5 procent beräknas vara flyktingar i bemärkelsen att de flyr från krig och oroligheter.

- EU har på senare år försökt stänga alla vägar in. Det talas om "Fort Europa". Murarna har blivit allt högre och allt svårare att forcera. Trots det försöker fler ta sig hit. Bara igår kom 500 människor från Afrika till Kanarieöarna. Men för många blir detta den allra sista resan i livet.


KH öppnar studiodiskussionen:

- Välkomna hit Per Ronnås, chefsekonom på SIDA, och Jan O Karlsson, tidigare migrationsminister, som också lett FN:s globala migrationskommission. Vad tänker ni spontant, när ni ser de här filmbilderna?

Per Ronnås: - Först och främst att det i stor utsträckning är desperation som driver människor att migrera. Desperation och extremt stora skillnader i levnadsnivå. Det här är inget man ger sig in på frivilligt. Det krävs väldigt mycket för att man ska lämna sitt land och sin familj och ta den här typen av risker för att förbättra livet.

- Samtidigt kan man inte låta bli att notera att migration och handel hör väldigt nära ihop. Mali, som de här människorna kommer ifrån, är ju ett land där många lever på bomullsproduktion. Bomullspriserna har pressats i botten av att rika länder, bl.a. USA, dumpar bomullspriserna på världsmarknaden.

Jan O Karlsson: - Det är naturligtvis fruktansvärda förhållanden, ofta försämringar för människor - inte de allra fattigaste - som driver dem att ta så fruktansvärda risker och råka så illa ut. Vad man måste göra är att försöka förstå orsaken till det, för att få någon ordning på det här. Människor har alltid flyttat. Vi har själva detta i vår historia, som nämndes i början av programmet.

KH: - Den här migrationen går inte att bromsa. Är det så?

JOK: - Vår kommission kom ju fram till att ... en del experter säger att man kan hämma rörelsen en del, men i grund och botten är den här drivkraften väldigt svår att hindra. Det ser vi från Europas historia - fyra miljoner människor lämnade Östtyskland, trots hundar, k-pistar osv.

- Det här som många europeiska politiker försöker göra gällande, att vi ska hindra all illegal invandring - det vet dom själva, att det går inte. Utan man får göra någonting annat.

KH: - Vad har vi svenskar, vi européer, att vinna på att de kommer hit?

PR:- Det är fråga om mänskliga resurser, det är arbetskraft, det är en produktionstillgång som kommer till oss. Huruvida vi vinner på migrationen, det beror på i vilken utsträckning vi lyckas skapa ett helt flexibelt samhälle. I vilken utsträckning vi lyckas utnyttja den arbetskraft som kommer hit för att stärka vår internationella konkurrenskraft.

- Arbetsmarknaden är inget nollsummespel. Den mängd arbete som finns är inte given. Med ökad migration kan vi utnyttja migranterna, deras färdigheter och deras kunskaper. Tar vi tillvara detta kommer också tillväxten att öka.

KH: - Många länder i Europa brottas ju med en inhemsk arbetslöshet. Om många människor vill komma hit, förvärras inte det problemet då?

JOK: - Det tror jag inte man kan säga. För 30 år sedan, när kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden i Sverige och hela Skandinavien, då sa man: det går inte, då blir det arbetslöshet. Det blev det inte alls.

- För det är precis som Per säger, det är inget nollsummespel. Då mobiliserades just den här skräcken för arbetslöshet för att hindra kvinnornas plats på arbetsmarknaden. Det är samma grundläggande felanalys som ligger i detta att vi inte kan ha invandring av folk på grund av att vi har egna arbetslösa.

KH: - Är man rädd då att lönerna dumpas, att det kommer människor som kan tänka sig att arbeta för mycket, mycket mindre pengar, för det är ändå väldigt mycket värt för dom? Finns inte den risken?

JOK: - Det finns ju alltid risker för störningar och såna problem. Vad vi kom fram till i vår kommission, det var också att det här måste ske ordnat. Vi ska naturligtvis se till att dom bestämmelser och regler som gäller på vår arbetsmarknad ska fortsätta att gälla.

- Idag har vi miljoner människor som arbetar illegalt, till sämre löner, utan skydd - "rättslös är papperslös", som dom sa i det här programmet. Som skriver hem och säger: kom hit, det finns jobb! För dom får jobb. Det kan vi ju vidtaga åtgärder emot, för vi har ju skyddsnät mot sånt.

KH: - Nu anser ju EU och även den svenska regeringen att vi ska inte ha någon fri arbetskraftsinvandring. Vad är det dom inte ser? Varför resonerar dom på det viset?

JOK: - Dels beror det på att det finns många känslomässiga föreställningar. Vi vet ganska litet om hur det ligger till, och vi har diskuterat det ganska litet. Vi har talat mest om flyktingar och inte om migration i ett vidare perspektiv. Det gör att det uppkommer väldigt mycket myter och vanföreställningar - som också sätter sin prägel på politiken.

- Vi har ju sett fruktansvärda opinionsomslag, som i Danmark, och det är man ju väldigt orolig för. Därför tror jag att en av utvägarna är att vi vidgar debatten så som man gör i det här programmet, och försöker ta fram mer kunskap och belysa området och visa att mycket av det här är myter , till exempel att arbetskraftsinvandring leder till arbetslöshet. Om det sköts på ett bra sätt så leder det till tvärtom.

KH: Man förstår också att många de här vill bidraga, tar med sig pengar tillbaka till Mali. Vilken roll spelar dom här pengarna?

PR: - De spelar en stor roll för den släkt och de familjer som emigranterna lämnar kvar hemma.

KH: - Vore det inte bättre om de stannade kvar i sina hemländer, försökte bygga upp någonting där? Unga, starka, friska människor...

PR: - I den bästa av alla världar vore det det. Det allra flesta människor vill inget hellre än att få tjäna sitt levebröd på hemmaplan. Man vill inte flytta. Det är aldrig bästa lösningen, det är alltid näst bästa lösningen. Man saknar förutsättningar. Det finns i botten inte bara drömmen om ett bättre liv i Europa utan också en oförmåga att få det att gå ihop.

KH: - Vi tittade ju på de här siffrorna, när det gäller att skicka hem pengar till sina familjer. 550 miljarder kronor är biståndet från stater till länder, 1.100 miljarder beräknas vara värdet av de pengar som skickas hem. Det är alltså dubbelt så mycket.

JOK: - Människor som annars skulle vara arbetslösa kan nu sysselsätta sig själva och skicka hem pengar till sina familjer. Det betyder oerhört mycket för många fattiga länder. Det finns i det här ett gemensamt intresse.

PR: - De här människorna som kommit hit och skickar hem pengar, de har ju bidragit till vår ekonomi med minst lika mycket, genom sin arbetskraft.

KH: - Många är ju här illegalt, eller utan papper. Om man skulle ha ett legalt system, skulle någon vilja anställa dem då. Om man måste betala lika lön, om de skulle ha samma sociala rättigheter?

JOK: - De högst kvalificerade forskarna i världen är migranter. Och dom rör sig ganska fritt över världen. Det visar att det finns oerhörda värden förenat med detta. Det finns på alla nivåer.

- Jag har femton års chans att leva, enligt statistikerna. Det kommer att vara någon som vårdar mig. Det kan mycket väl vara en kvinna från utlandet. Hon bör vara väldigt kvalificerad. Vi kommer att behöva människor, både i vård och i teknik och industri. Och då gör dom nytta.

- Det är precis som Per säger, det här människorna som skickar hem 1000 miljarder, de producerar ju tio gånger mera, i våra länder. Men de skulle vara arbetslösa, många av dem, om de var kvar i hemlandet. Det här är inte bistånd, men det är däremot ett gemensamt intresse. Ju bättre vi kan få det här att fungera, ju mer ökar välståndet i världen.

KH: - Men idag finns det problem, i Sverige och andra EU-länder, att få människor från andra länder att komma i arbete. Det finns en stor segregation. Hur lyckas vi lösa det, hur ska man...?

JOK: - Vi är litet förblindade av det här med flyktingproblematik. Vi frågar inte en människa "Är du elektriker?" "Är du sjuksköterska?". Vi frågar "Var kommer du ifrån, hur mycket har du lidit?" De frågar inte vad kan du göra utan hur synd det är om dig. Om vi mera ser att det här är människor som vi behöver, som behöver oss, så blir det medmänniskor och inte offer.

PR: - De som tar det här jättelika steget att lämna sitt land under så svåra umbäranden, det är folk som är väldigt kraftfulla, det är folk som är fulla med entreprenörsskap. Det är åldersmässigt ofta ett positivt urval. Det är självfallet att det är en tillgång. Sedan är det upp till oss om vi förmår att utnyttja den eller ej.

KH: - Jan O Karlsson, du har arbetat i FN:s kommission. Vad är er rekommendation, vad ska man göra i framtiden?

JOK: - Det handlar om att se till att människors rörlighet kan tas tillvara, i ett ordnat system.

- För oss som är glesbefolkade är det ingen tvekan ... inom en 10-15-årsperiod kommer vi att ha brist på folk. Födelsetalen sjunker i hela världen. Så det är också för vår egen framtida överlevnad väldigt viktigt.


Sammanfattningsvis kan väl konstateras, att Agenda ger svaret på vad SVT menar med "Fri Television". Det är en television, där de som gör programmen har frihet att ta ut svängarna.

Dvs i linje med de ramar som givits uppifrån.


 Se vidare:

Affären Karlsson

Fruktansvärd tabbe

Karlsson-affären

Köpta

Lekpengar