Köpta

Ur Expressen den 24/10 -04:

"SÅ KÖPER HAN DERAS TYSTNAD

Persson belönar exministrar med lyxjobb"

Av artikeln framgår att statsminister Göran Persson på åtta år gjort sig av med inte mindre än 20 ministrar:

"Ingen av dem behöver oroa sig vare sig för jobb eller ekonomi fram till pensionen.

Orsak: om de får fint jobb och hög lön fortsätter de att vara lojala och avslöjar inga hemligheter."

Expressen redovisar vilka inkomster som tidigare ministrar nu har:

 

  Ex-minister

 då

 nu

  senaste årsinkomst
 Britta Lejon, 39  demokratiminister  riksdagsledamot  961.800 kr
 Anders Sundström, 52  socialminister  VD i Folksam  c:a 3 miljoner kr
 Ylva Johansson, 40  skolminister  vårdminister  c:a 1 miljon kr
 Margot Wallström, 50  socialminister  EU-kommissionär  c:a 2 miljoner kr
 Marita Ulvskog, 53  kulturminister  partisekreterare  drygt 1 miljon kr
 Lars-Erik Lövdén, 54  kommunminister  landshövding  drygt 1 miljon kr
 Annika Åhnberg, 54  jordbruksminister  riksdagsledamot  813.700 kr
 Ines Uusman, 56  kommunikationsmin.  GD i Boverket  1.068.500 kr
 Gunnar Lund, 57  bitr. finansminister  ambassadör  859.900 kr
 Ingegerd Wärnersson, 57  skolminister  landshövding  901.700 kr
 Erik Åsbrink, 57  finansminister  konsult i näringslivet  2 miljoner kr
 Maj-Inger Klingvall, 58  migrationsminister  ambassadör  922.300 kr
 Jörgen Andersson, 58  inrikesminister  GD i näringsdep.  1,7 miljoner
 Björn von Sydow, 58  försvarsminister  talman i riksdagen  drygt 1 miljon kr
 Lars Engqvist, 59  socialminister  landshövding  drygt 1 miljon kr
 Björn Rosengren, 62  näringsminister  lobbyist hos Stenbeck  1,3 miljoner kr
 Carl Tham, 65  utbildningsminister  ambassadör  ?
 Jan O Karlsson, 65  migrationsminister  ordförande i FN-organ  812.500 kr
 Pierre Schori, 66  migrationsminister  FN-ambassadör  832.300 kr