Aktuell kommentar - vecka 38/09

 

 

 

Människors värde

Sedan Blågula Frågor 1996 startade sin webbsida har tillkommit många andra sidor eller bloggar på Internet, som försöker tala om väsentligheter på ett ärligt sätt. Dit hör naturligtvisvis Rakryggad (där vi innerligt hoppas på ett snart tillfrisknaden för Weine Berg!), dit här även Motpol och Politiskt inkorrekt. Dit hör inte minst Robsten.

Robsten skriver, den 14/9 -09:

"Någonting är mycket sjukt i vårt samhälle

Det är upplopp i våra enklaviserade förorter. I förort efter förort löper ungdomsgäng amok, bränner bilar, sätter eld på allt de kan få fyr på och när brandmännen kommer för att släcka bränderna så attackeras de med stenar. När så brandmännen begär poliseskort så attackeras de också med tunga gatstenar, tillhyggen och andra mer eller mindre livsfarliga vapen. Vad gör vi då i detta land när vi drabbas av allt detta, hur agerar våra politiker? Jo POLISEN skall utredas! Så här står det i SvD.

Uttalandet görs två veckor efter att det stått klart att ett polisbefäl i Landskrona riskerar varning för att hon har beskrivit en misstänkt person som 'neger'..."

- - -

"Det är ju fruktansvärt, att beskriva en misstänkt gärningsman för 'neger'. Strunt i alla upplopp, uppbrända bilar, attacker mot poliser och brandmän. Detta måste ovillkorligen beivras och våra handlingskraftiga politiker måste visa vilka tuffa beslut de förmår taga när en så allvarlig händelse inträffar."

"Vore jag politiker skulle jag nog inte vara så orolig för ”rasism” och förakt mot människor av utländsk börd, jag skulle nog vara betydligt mer orolig för ett massivt förakt mot politikerkåren. Vanliga människor måste faktiskt undra hur det står till i huvudet på våra styrande politiker, hur kan man komma på något så fullständigt vansinnigt? Är det en adekvat reaktion av våra folkvalda att efter alla upplopp, bilbränder och den uppvisade respektlöshet mot hela vårt samhälle, att utreda polisen?"

Detta leder ju över till ett uttalande från ett polisbefäl.

Ur SvD den 12/9 -09:

"Oroligt i Uppsala och Götebor

Natten till lördagen blev orolig på flera platser i Sverige. I Uppsala kastades sten mot en polisbil och flera bilar sattes i brand. Också på Västkusten kom larm om flera bilbränder och i Göteborg försökte någon tända eld på en spårvagn. Sedan mitten av augusti har minst 85 anlagda bilbränder rapporterats i Göteborg."

"...ser polisen en annan oroande utveckling. Bilbränderna och stenkastningen orsakar starka reaktioner hos boende och allmänhet.

- Det som är riktigt allvarligt är att vi märker hur de rent rasistiska tendenserna växer fram. Vi får sådana påringningar från allmänheten och det är allvarligt..., säger Christer Nordström."

Detta ligger i linje med tidigare uttalande från företrädare för den politiska korrektheten. Ann-Marie Begler, chef för Brå, presenterade år 2000 på DN Debatt en undersökning om våldbrott i Sverige, som bekräftade att invandrare är överrepresenterade bland gärningsmännen, svenskar är överrepresenterade bland offren.

I sina kommentarer anslöt sig Begler till vad som blivit gängse från officiellt håll:

"De fysiska, psykologiska och ekonomiska konsekvenserna till trots är det ändå frågan om inte den allvarligaste konsekvensen av ungdomsrånen kan bli en alltmer invandrarfientlig inställning i ungdomsgenerationen, en grogrund för ökad vardagsrasism och i extrema fall ett ökat engagemang i grupperingar med invandrarfientliga ideal."

Det faktisk våld mot svenska som faktiskt förekommit vägde alltså lätt mot det rynkande-på-näsan som i framtiden riskerade drabba en del invandrare.

Begler och polischefen är här inte unika. Samma synsätt har framförts av även andra företrädare för "anständighet", "rumsrenhet" och grundvärderingar om "alla människors lika värde".

Metrokolumnisten Jonas Hållén skrev den 24/8 -99 om ungdomsrån, hur invandrargäng rånar etniskt svenska ungdomar på mobiltelefoner och pengar. Han konstaterade att "utan att vara medvetna om det håller rånarna på med en gratiskampanj för dom extremister som vill rensa upp, slänga ut och trycka ned."

Just denna passus blev också rubriken till blänkaren på tidningenens framsida om Hålléns kolumn: "EXTREMISTER FÅR DRAGHJÄLP AV RÅNARE."

Är inte ungdomsrånen tillräckligt allvarliga i sig? Måste de inte åtgärdas, även om de inte skulle ge vind i seglen för "extremister"?!

Göteborgs-Posten var den 15/12 -02 inne på samma linje, när den skrev om brottsoffers negativa reaktioner efter vad de blivit utsatta för rån:

"Hämndlusten kan söka destruktiva utlopp."

"Rasism och främlingsfientlighet. Det kan bli resultatet av att inte få hjälp när man blivit utsatt för ett brott..."

Alltså: problemet är inte det direkta våldet (mot svenskar) utan det eventuellt indirekta våldet (mot invandrare). Brottsoffren måste bearbetas, så att deras erfarenheter inte leder till reaktioner.


 Se vidare:

Lögnens beskyddare

Äldreomsorg