Aktuell kommentar - vecka 43/05

 

 

Lögnens beskyddare

Genom ett intensivt kampanjande har massmedia försökt övertyga svenska folket om att de "apatiska barnen" verkligen är svårt sjuka och att medicinen i sammanhanget är PUT - åt barnen och deras anhöriga.

Något om massmedias trovärdighet i detta sammanhang förtäljer en annan historia, den om en afrikan som uppgav sig blivit så svårt misshandlad av några Sercuritasvakter, att följden blev invalidisering. En bild som media okritiskt förmedlade.

Och fel kan man väl göra. Men när det stod klart att det hela var bluff uteblev rättelserna. Massmedia teg om förljugenheten i den förmedlade bilden.


Så här skrev "Nätverket mot rasism" år 2000:

"Stoppa det rasistiska övervåldet i tunnelbanan!

Ännu en gång har en av våra vänner blivit utsatt för rasistiskt övervåld av väktare i tunnelbanan. Den här gången var det 26-Ârige Adonis Hocheimy, ... Trots att Adonis idag ligger nyopererad och delvis förlamad på sjukhus med en frakturer på flera halskotor är han själv åtalad för våld mot tjänsteman. Vaktbolaget Securitas hävdar att Adonis gjorde våldsamt motstånd vid ingripandet och att det därför är Adonis eget fel att han blev skadad i nacken, att väktarna slog honom med batong och tog stryptag på honom.... För dem av oss som känner honom är det svårt att tro att han varit så våldsam att väktarna behövde använda så mycket våld att det ledde till så allvarliga kroppsskador."

"Vi kräver nu: Granska de privata vaktbolagens arbete. Kräv att samtliga bolag anställer fler personer med blandad bakgrund och fler kvinnor. Se till att väktarna lär sig vad ordet medmänsklighet betyder i praktisk handling. Lär dem FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och lär dem att mörkare hudfärg inte betyder lägre människovärde. Det får inte vara så att bara blonda unga män med tveksamma åsikter om hudfärg och människovärde patrullerar tunnelbanan. Vi vädjar också till er som kanske sett något av händelsen vid Västra Skogen i fredags eftermiddags att höra av er mail: adonisprotest@hotmail.com

följande organisationer är hittills positiva till att skriva under vid publicering av uppropet:

1. Ass le Baobab, senegalesisk förening

2. Gambianska föreningen

3. Selam

4. Somaliska flyktingföreningen

5. Somaliland, riksförbundet

6. Diggante

7. Afrosvenskarnas riksförbund ASR:s ungdomsförbund

8. Afrika Forum

9. NetworkAfrica/ African Viewpoint

10.Juan Fonseca, Ismo Salmi, Diskrimineringsbyrån

11.KenyaYouth Movement inSweden(KYMS)

12.KenyaAsylum Committee

13.Mumia Abu Jamal Support Group

14.Free Mark Curtis Support Group

15.Svartskallebrigaden

16.Ingen är illegal

17. Hasans Vänner mot våld och rasism

18. Jannis Konstantis, styrelseledamot Grekiska Riksförbundet och SIOS (Samarbetsorgan för Invandraroganisationer i Sverige)"


Aftonbladet den 16/1 -00:

"- VAKTERNA BRÖT NACKEN PÅ MIG

 FASTSPÄND I SÄNGEN Adonis Hocheimy har legat blickstilla fastspänd i en sjukhussäng i ett dygn med tyngder som sakta och försiktigt rätar ut de krossade kotorna. Hans storasyster Ndumbe Bah och resten av familjen håller honom sällskap hela tiden."

"Lars Wallstedt, överläkare på neurokirurgen på Karolinska:

 ­ En skada som Adonis har kan inte uppkomma genom handgemäng ­ om man inte tar någon om nacken och vrider till. Liknande skador brukar man få vid trafikolyckor eller fall från höga höjder.

 Adonis skada är en urledhoppning med fraktur mellan kota fyra och fem i nacken. En kota har vridits åt sidan och ryggmärgen har skadats.

 - Han hade behövt ligga blickstilla med stödkrage direkt. Här behandlar vi honom som ett skört ägg. Han är partiellt förlamad i armar och ben."

Anledningen till det hela var tydligen en trivilatitet:

"Adonis greps - han hittade inte sin biljett

Adonis Hocheimy, 26, skulle ta tunnelbanan för att hämta sin dotter på dagis. Han stoppades av en kontrollant. Två Securitasvakter grep honom och satte handklovar på honom. Nu ligger Adonis med bruten nacke på Karolinska sjukhuset och riskerar att bli förlamad."

Adonis berättar:

"- Jag hörde hur det knäckte till i nacken. De pressade ner mig mot golvet med knäna mot min rygg och sa åt mig att resa mig upp. Jag kunde inte, benen var förlamade. Jag försökte tala om det, men blev släpad uppför trapporna."

Aftonbladet den 18/7 -00:

 " Varför försåg väktarna Adonis Hocheimy med handfängsel när han redan låg på marken?

- De menar att han var så bråkig att det krävdes och att han försökte slita sig.

 Hur kan man göra motstånd om man är förlamad?

   Ja, det kan man undra. Väktarna menar att förlamningen kommit i efterhand.

 Det håller inte Adonis Hocheimy med om.

- Hur troligt är det att jag självmant slänger mig bakåt och bryter nacken? Jag bad väktarna om en ambulans, i stället satte de på handfängsel och sparkade mig där jag låg på marken. Den ena väktaren satte sitt knä på min nacke med hela sin tyngd tills det knakade till. Det här handlar inte bara om mig utan att vem som helst kan råka ut för det jag upplevt."

" Juan Fonseca vid Diskrimineringsbyrån tycker att det hela är skrattretande.

- Killen bröt nacken och sitter i rullstol. Jag kan inte tänka mig att han skadat sig själv så allvarligt, säger han till TT."


Ur Stockholms Fria Tidning den 19/3 -04:

"I november 2000 sa justitieminister Thomas Bodström att han skulle tillsätta en utredning för att titta på gränsdragningen mellan polis och ordningsvakter. Orsaken var bland annat ett flertal medierapporter om väktare som utövat otillbörligt våld mot privatpersoner. Framför allt fallet Adonis Hocheimy, som bröt nacken när han jagades av ordningsvakter i tunnelbanan, fick ministern att reagera."

"Thomas Bodström poängterade just utbildningen som det "allra viktigaste" för att komma till rätta med väktarvåldet. "

"Juristen Juan Fonseca från Diskrimineringsbyrån i Stockholm har drivit ett tjugotal fall där privatpersoner har blivit utsatta för misshandel och övervåld av väktare. "

"Ofta lägger åklagaren ner fallet i brist på bevis eller för att ord står mot ord. Väktarna täcker upp för varandra. De lyckas också få målsägaren fälld för våld mot tjänsteman, eftersom det nästan alltid görs en motanmälan.

- Nu har vi ett fall med en känd svart musiker, han blev hårt misshandlad av vakter på Mondo vid Medborgarplatsen. Men vakterna ställer upp och vittnar för varandra, så det kommer inte att bli någonting.

Juan Fonseca var också med och drev fallet med Adonis Hocheimy, som förlorade i alla instanser mot jätten Securitas. Men kampen är inte slut. Juan Fonseca och Ismo Salmi, som företräder Adonis, tittar på möjligheten att stämma Securitas i moderbolagets hemland USA.

- Vi testar en ny väg och letar efter en amerikansk advokat som kan företräda Adonis. Och då handlar det inte längre om några hundratusen i skadestånd, det blir många dollar, säger Juan Fonseca."


Ur tidningen Journalisten den 19/1 -01:

"NÄR GLORIAN FÖRSVANN VILLE INGEN SKRIVA

En person i Stockholmsområdet fick omfattande publicitet efter att ha blivit handikappad i samband med väktarvåld. Men när det kom fram uppgifter som tydde på att hans skador kunde ifrågasättas höll medierna tyst.

Mannen, som vi kan kalla B, berättade förra året i en mängd reportage hur han misshandlats av väktare. Under ett tumult med väktarna skadades mannen så allvarligt att hans rörelseförmåga blev kraftigt nedsatt.

Det uppgavs bland annat att B aldrig skulle bli frisk igen, han beskrevs ömsom som förlamad, ömsom som delvis förlamad.

"Under en första prövning avskrev åklagaren misstankarna om övervåld från väktarnas sida, vilket ledde till omfattande kritik i medierna.

B, som kräver vaktbolaget på 500 000 kronor i skadestånd, framträdde bland annat vid en manifestation mot väktarvåld som ett exempel på hur enskilda kan drabbas."

Men så inträffade något:

"Mannen polisanmäldes av en kvinna som påstod att han försökt våldta henne.

Polisen sökte mannen i hans lägenhet men han var inte hemma. Vid husrannsakan hittades en rullstol och stödkragar.

I kylskåpet fanns varor på högt placerade hyllor som var svåra att nå för en person i rullstol, duschen var inställd för en normallång person med mera. Polisen fann även ett utlåtande från Stadsdelsnämnden där mannen beskrevs som förlamad från bröstet och ner.

B anhölls. Medierna hade tidigare rapporterat att hans könsorgan slutat fungera på grund av misshandeln. I polisförhör uppgav dock B att han haft sex med kvinnan. Enligt B hade hon gått med på det och misstankarna mot honom kom senare att avskrivas.

Chefsåklagare Bjarne Rosén, som utreder mannens skador, kallar Bs ökade rörlighet för 'ett sensationellt snabbt tillfrisknande'.

- Mediernas ställningstagande för honom var kanske lite förhastat, säger Bjarne Rosén.

I stort sett ingenting av de nya uppgifterna kom ut i medierna."


Exilen kommenterar signaturen "Räknenissen":

"Här intervjuas alltså fyra stora redaktioner: Expressen, TT, DN och ABC. Alla är fullt medvetna om att en invandrare har skildrats som offer men att allt nu talar för att mannen har uppträtt bedrägligt. I det läget väljer ingen redaktion att publicera de nya uppgifterna som ställer mannen i dålig dager. Förklaringar som ges är att mediernas ställningstagande kanske var litet förhastat, att flera journalister har engagerat sig för mannens sak och en del t o m blivit personligt bekanta, att man byggt upp en bild av B:s historia och när det sedan kom in motstridiga uppgifter var man för låst vid sin tidigare bild för att kunna ändra fokus.

Man säger vidare att om mannens skador hade varit värre än i den första rapporteringen hade man troligen gjort en jättegrej, men när de var lindrigare skrev man ingenting trots att mannen själv sökt offentlighet i PR-syfte. Medierna är medvetna om sin överdrivna försiktighet när en invandrare är inblandad. Hade det rört sig om en svensk hade medierna troligen gått hårdare fram.

Man säger också att man avhöll sig från att publicera på grund av att mannen inte felaktigt skulle utpekas som sexbrottsling. Men i andra fall har man publicerat namn och bild på misstänkta förövare redan på misstankestadiet (de tyska fotbollsspelarna, de tre svenska fotbollsspelarna).

De fyra intervjuade medierna var alltså redan i januari 2001, för snart fem år sedan, fullt medvetna om att de rapporterar selektivt. Troligen finns många andra redaktioner som var medvetna om samma sak, och artikeln om detta fall var alltså publicerat i journalisternas eget rikstäckande fackorgan. Ingen som helst debatt följde.

Är de uppräknade förklaringarna godtagbara ur yrkesetisk synpunkt? Nej, svarar jag. Ingen ska skyddas av personlig bekantskap med journalister, och ingen ska särbehandlas på grund av etniskt ursprung eller nationalitet.

Utöver de förklaringar som presenteras vill jag tillägga att journalisterna troligen var ordentligt snopna över att de hade blivit lurade och inte gärna ville erkänna sitt misstag offentligt.

Att de med sin uraktlåtenhet att publicera de nya uppgifterna har lämnat en mycket stor läsekrets och beslutsfattare i en felaktig föreställning om hur det låg till med fallet 'B', som fått en mycket omfattande publicitet, är helt oförsvarligt."

BGF kan inte annat än instämma i detta.

Alla kan ju göra misstag. Felaktig information kan spridas utan uppsåt.

Men när man vet att man spridit falsk information och ändå inte försöker korrigera detta, då handlar det om ett medvetet agerande.

I hur många andra sammanhang har våra massmedia spridit falska bilder?


 Se vidare:

Brev till DO

City och kvinnofriden

Lögnen segrade