Aktuell kommentar - vecka 09/08

 

 

Vad är fel med att vara GOD?

"Invandringspolitiken och moral". Så löd en debatt i TV-kanalen Axess i veckan som gick. Medverkande var Karl-Olov Arnstberg, etnolog, och Kristina Hellqvist, flyktingsamordnare inom Svenska Kyrkan.

Kristina Hellqvist var för några år sedan aktiv med "påskupprop" för "flyktingamnesti" och "återupprättad asylrätt".

I ett pressmeddelande utlovade hon:

"- Vi kommer att fortsätta att trycka på i de här frågorna också efter att namninsamlingen avslutats..."

"- Vi anser att asylrätten har kommit på skam i Sverige och att människors skyddsbehov inte tas på allvar,.."

"- Mycket tyder på att den åtstramade asylpolitiken bottnar i att det svenska samhället på många håll inte lyckas med integrationspolitiken,.."

Det senare ser hon dock inte som något skäl att strama åt den fortsatta invandringen.

I Axessdebatten ställde hon sig helt oförstående till att det kan finnas några problem med att vara "god". Ju godare, desto bättre! Detta var hennes uttalade grundsyn.

Beträffande invandringen betyder detta att varje restriktion är av ondo. Hellqvist talade om "systemfel" när över 90% av de asylsökande gjort sig av med sina id-handlingar. Med hennes synsätt ligger felet då inte i detta bedrägliga agerande från utlänningar som kommer hit, utan i de regler som det svenska samhället ställt upp.

Invandringen ska, som hon ser det, i praktiken vara helt fri. Alla människor är ju inte bara lika mycket värda, de är också tillgångar för vårt samhälle. Det finns bara fördelar, för alla, med att de får PUT. Win-win!

Visserligen har hon konstaterat ett misslyckande med integrationspolitiken, men det är inte riktigt på riktigt. Skulden ligger ju återigen på det svenska samhället, som måste se till att lyckas bättre.

För den som är tillräckligt uppfylld av sin egen godhet slår godheten lätt över i en självgodhet och självtillräcklighet. Självgodheten blir så till ett pansar, som effektivt skyddar mot varje kritik. Kristina Hellqvist har sett ljuset. Det gäller då bara att få alla andra att också upptäcka det.

Hellqvist blev, som Arnstberg fick erfara, en formidabel debattmotståndare. Själv hade hon ju intet att lära, varje meningsmotståndare sågs av henne som ett vilsegånget får, att försöka leda rätt med hjälp av sitt eget ordflöde.

Det faktum att Arnstberg ägnat ett halvt vuxenliv åt forskning kring zigenare/romer hindrade henne inte från att även där leverera en liten föreläsning för Arnstberg, om hur svår situationen varit för denna grupp av människor.


För att ändå försöka förklara det problematiska i att bara "ge järnet" och vara raktigenom "god":

Som mål är godhet naturligtvis utmärkt. Det lär heller inte finnas något politiskt parti, som inte har som sin uttalade strävan att åstadkomma ett så bra samhälle som möjligt.

Problemen ligger på fyra plan:

1.

Om innebörden av att vara god är att man ger, då måste finnas ett samband mellan beslutsfattare och givare. Vem betalar kalaset?

Om det är en instans som fattar de generösa besluten och det blir andra som sedan får betala, då handlar det snarare om stöld än om godhet.

Robin Hood hade ett försonande drag, då han tog från de rika och gav till de fattiga. I fallet Hellqvist handlar det dock om att ta från de fattiga och svaga i Sverige.

2.

Resurserna är, som punkt 1 antyder, begränsade. Det blir då fråga om att prioritera.

En omfattande "godhet" på invandringsområdet minskar utrymmet för godhet på andra områden. När personal idag saknas inom äldreomsorgen, när gamlingar tvingas ligga 16 timmar i sträck utan mat, då har det samband med Hellqvists godhet.

3.

Det finns orsakssamband även på annat sätt. En gränslös och okontrollerad invandring ger som bieffekt en ökad våldsbrottslighet. Det visar erfarenheten. Här har vi redan facit, för den som vill ta del av det.

Med andra ord: resultatet av den godhet som Hellqvist företräder kan bli extremt ont.

4.

Till sist inbjuder en föreställning om den egna oreserverade godheten till extremism, övergrepp och tystande av kritiker. Den kan resultera i ett debattklimat, där avvikande röster inte ges utrymme.

Det kan också resultera i en lagstiftning som den Zaremba nyligen belyst i sina DN-artiklar från Lärarhögskolan. Man har skapat lagar, där bevisbördan ligger på den anklagade!

Är ändamålet tillräckligt behjärtansvärt - har man tydligen resonerat - då kan annars självklara grundprinciper för ett rättssamhälle sättas ur spel.

 

Hell-qvist. Ordet "hell" betyder på tyska "ljus", på engelska "helvete".

Avståndet mellan att vara en ljusets drottning och

att vara en helvetes-ängel är inte stort.

 

 


 Se vidare:

Godhets-mannekängerna

Godhetsduell

Rätt politik - om..

Vad är extremism?


Goda människor

Godhetens pris (1)

Godhetens pris (2)

Godhets-proffsen

Inkvisition

Ont i godhetens namn

Två krafter i samverkan

Under Godhetens banér