Goda människor

Från Kurt Lundgrens blogg, julen 2005:

"ÄR JAG EN OND MÄNNISKA?

Jag har alltid undrat varför jag är så elak och många andra så snälla; är det nåt fel på mig? Låt mig ta ett exempel, må det ej missförstås men i så fall skyller jag på en medfödd defekt, till vilken jag återkommer: På TV berättas om en syrisk familj som flytt till Sverige därför att hustrun är leversjuk; hon måste få en ny lever annars dör hon, och därefter, säger doktorn, måste hon ha livslång svensk sjukvård. Att sända henne tillbaka, även med en ny lever, vore detsamma som en dödsdom.

Vad ska vi göra? Hjälpa henne, säger hjärtat, stopp lite, säger förståndet. Kan en nation för sig själv och alldeles ensam etablera en sådan asylpraxis, att leversjukdom automatiskt innebär uppehållstillstånd, en omfattande och kvalificerad operation samt livslång sjukvård ?

Kan vi, som medborgare i Sverige, kräva dylik generositet av något annat land?

För min del anser jag att godheten inte är något värd om den inte samtidigt kombineras med en personlig uppoffring. Om alla de som kräver att den syrianska kvinnan skall få stanna betalade för hennes sjukvård och därefter åtog sig att betala hennes livslånga eftervård skulle jag respektera medmänskligheten, men barmhärtighet på håll och på andras bekostnad har jag svårt för. I själva verket tror jag att alla de goda människor som dagligen framträder i media i själva verket inte är annat än posörer, som speglar sig i sin egen självgodhet, men i sina hjärtan är de hårda - att skriva vackra dikter samtidigt som man binder fast sitt eget barn i bordsbenet och att därefter bli hyllad för dikten, ej fördömd för barnmisshandeln, är förbehållet de riktigt låtsasgoda ..."

 


Blågul kommentar

Den av Lundgren beskrivna godheten har inte bara en antidemokratisk sida, den medför också orättvisor och verkar samhällsupplösande.

Den svenska sjukvården går redan "på knäna". Ett stort antal svenskar tvingas erfara att de inte får den hjälp som de är i akut behov av. Med den asylpraxis som här etableras kommer detta att förvärras - eftersom sjukvårdsresurserna är begränsade.

 


 Se vidare:

Onda människor

Ömsesidig respekt


Godhetens pris

Godhets-proffsen

Gott

Ont i godhetens namn

Två krafter i samverkan