Aktuell kommentar - vecka 08/08

 

 

Dags att åka hem!

"Varför är albansk nationalism berömvärd och serbisk dito förkastlig, varför anses svensk nationalism vara detsamma som nazism när samma nationalism i Kosovo är det finaste som finns?"

Kurt Lundgren på sin blogg den 18/2 -08

 

"Evangelium", skulle man kunna kalla det - "glatt budskap".

Det framgår av nyheterna, i alla våra TV-kanaler. När hallåorna utannonserade den förestående självständighetsförklaringen för Kosovo fick de hurtiga tonfall och visade glada miner - därmed signalerande att här var något för envar att glädjas åt. Reporter på plats använde formuleringar om att nu "kunna tro på ett bättre liv" och att "vara på väg in i Europa".

Glada är också kosovoalbanerna själva, både de i Kosovo och de i Sverige."Tusentals glada i Sverige", löd en Metrorubrik den den 18/2, och det var ingen överdrift: i vårt land finns väl idag åtminstone 50.000 kosovoalbaner.


I och för sig kan man - som Kurt Lundgren - ställa sig frågande till logiken och konsekvensen i både USA:s och EU:s agerande i denna fråga.

Hur kan just albansk nationalism vara något så fint, när annan nationalism är så ful?

Efter vilka kriterier har man gått, när man kommit fram till att det ena är så bra och det andra är så dåligt?

Om kosovoalbaner får ha ett eget område att själva styra över - varför ska inte detsamma kunna gälla oss svenskar? (Formellt har vi visserligen ett folkstyre, men i praktiken behandlas ju vanliga svenskar som andra klassens människor i Sverige.)

Hur ska det nu bli med t ex Baskien, där organisationen ETA under många år visat sig så angelägen om självständighet från Madrid, att man iscensatt en serie bombdåd?

Här finns också en annan aspekt att observera. Albanerna utgör idag 90% av befolkningen i Kosovo. Så har det inte alltid varit.

Från början var det ett serbiskt kärnområde, med en majoritet serber. Genom dels inflyttning, dels hög nativitet, blev albanerna i majoritet.

Sedan började de arbeta för självständighet.

Varpå de fick stöd av amerikanskt militärflyg, som terrorbombade Serbien till underkastelse.

Exemplet Kosovo är något för Sverige att ta varning av. Demografin förändras snabbt även i Sverige, genom samma två faktorer: inflyttning och nativitet.

Idag finns vissa invandrartäta förortsområden, där svensk ambulanspersonal, brandmän och poliser inte kan arbeta normalt. En stor andel av de unga där betraktar områdena som "sina".

I Stockholmsregionen har redan en majoritet av invånarna utländsk bakgrund, i någon grad (i och för sig inräknas då svenskfödda med en utländsk förälder, men det hela är ju en process som rullar vidare).

Nåväl, nu har kosovoalbanerna ett eget land.

Ska man tro de politiskt korrekta kom de hit till Sverige därför att de var förföljda och behövde skydd - det är också vad asylsinstitutionen går ut på. I själva verket har det i ringa utsträckning förelegat några skyddsbehov, men idag kan inte ens pk-iterna hävda annat: någon förföljelse av albaner förekommer inte i Kosovo (bortsett från ren kriminalitet, men sådan ha vi ju även i Sverige...)

Nu måste kosovoalbanerna i Sverige återvända hem!

Ska man tro de politiskt korrekta så rör det sig om initiativkraftiga, välutbildade och kompetenta människor - värdefulla för varje samhälle. De behövs alltså i Kosovo!

Landskronaborna får fortsättningsvis klara sig på egen hand.


 Se vidare:

Albanska ligor och heroinet

Floridakubanerna

I grumligt syfte och tvivelaktigt sällskap

Jugoslavien

Kosovo 2004

Kosovosummering

PM från RPS

PM från SIV

Problem

Talande tigande