Aktuell kommentar - vecka 19/99:

 

 

Problem

Den etniska rensningen i Kosovo är inte bara motbjudande ur humanitär och principiell synpunkt. Den står dessutom i strid med svenska intressen. En konsekvens av denna folkfördrivning blir ju en accelererad flyktinginvandring till Sverige, av kosovoalbaner.

I och för sig har Sverige ingen moralisk skyldighet att ta emot kosovoalbaner - den skyldigheten borde ligga på USA, England och andra NATO-länder*. Men som det fungerar ser vårt lands mediala och politiska makthavare till att Sverige återigen håller sig framme.

Utöver 5.000 nya kvotflyktingar som regeringen åtagit sig kräver media frångående av förstaasyllands-principen vid mottagande av spontanflyktingar. Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet stämmer in och Utlänningsnämnden lägger sig.

Vi vanliga medborgare kan tydligen bara sitta och se på.

KONSEKVENSERNA av den hittillsvarande invandringen är ju uppenbara, och avskräckande. Svenska ungdomar i våra större städer kan inte längre röra sig utomhus utan att riskera bli rånade av svenskfientliga våldsgäng, av unga invandrare utan moral och utan spärrar.

Blir det annorlunda med den aktuella invandringen? Vilka blir det, som kommer att få dessa kosovoalbaner till grannar? Vad betyder ytterligare 1.000 kosovoalbaner för ett samhälle?

Betyder 1.000 kosovoalbaner samma sak som 1.000 vietnameser eller 1.000 danskar? Nej, det finns viktiga kulturella skillnader!

Ur SvD den 3/5 -99, en artikel signerad Gunilla von Hall:

"Min albanska tolk Arhem är en klok, behärskad och lugn person - tills frågan om blodshämnd kommer upp...

- Om någon dödar min bror jagar jag givetvis upp mördaren och skjuter honom! ... fräser han och tillägger med uppriktig förvåning 'gör ni inte så i Sverige?'"

"...här i Albanien är blodiga vendettor och generationslånga fejder fullt normala företeelser. Blodshämnd ('gjakmarrje' på albanska) betraktas av flertalet som en respektabel handling."

"Det räcker med en mindre utskällning för att man skall dra vapen och röja irritationsmomentet ur världen. Arhem berättar hur vännen Alban bråkade med grannen om ett äppelträd som skuggade hans blomsterrabatt. Efter tio minuters bråk tröttnade Alban och plockade fram pistolen, sköt ihjäl grannen och gick tillbaka till middagsbordet.

Vendettan var därmed i full rullning, och efter blott en månad begravdes även Alban, genomborrad av kulor."

"- I Albanien skipas rättvisa med egna händer eftersom ingen annan rättvisa fungerar, ... Och vendettan drivs i generationer, enligt vårt ordspråk 'blodsmord kan aldrig förlåtas', ..."

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NATO:s bombande ledde till denna enorma flyktingvåg, något som lätt kunde förutsägas (det gjordes av bl a Carl Bildt). Visserligen är det inte bomberna som direkt driver människorna på flykt, men de har givit Milosevic politiskt manöverutrymme för sin etniska rensning.