Aktuell kommentar - vecka 04/08

 

 

 

Hedra Åke Wedin!

Åke Wedin har avlidit, 71 år gammal. Vet du vem Åke Wedin var?

"En vass debattör" blev rubriken i Nya Wermlands-Tidningen.

Ändå har vi inte sett Wedin debattera i TV-rutan.

Förklaringen är uppenbar, för envar som är det minsta insatt i förutsättningarna för politiskt arbete i Sverige i början av 2000-talet.

Åke Wedin var "kontroversiell". Han hade "fel" åsikter i en avgörande fråga.


Åke Wedin var 1966-71 chef för dåvarande Arbetarrörelsens Arkiv. Således blev eftermälet från A-arkivet:

"Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks förre institutionschef Åke Wedin, Torsby, har avlidit 71 år gammal. Han föddes i Arvika och disputerade i Göteborg, bara 29-årig, med en avhandling om Inkariket. Under åren 1966-1971, en period av snabb expansion, var Wedin chef för det som då hette Arbetarrörelsens arkiv. Han spelade också en aktiv roll i skapandet av lokala och regionala folkrörelsearkiv runt om i landet.

Wedin var starkt engagerad i kampen mot Franco-diktaturen under 1960-talet, och utvisades ur Spanien för sina kontakter med oppositionen. I början av 1970-talet utsågs han till regionalrepresentant i Latinamerika för Internationella Byggnads- och Träarbetarunionen. Från 1975 till 1980 var han ansvarig för LO/TCO:s biståndssekretariat.

Åke Wedin skrev flera böcker om internationell facklig solidaritet och om Latinamerikas historia. Under senare år blev han kontroversiell för sin kritik mot svensk invandringspolitik."

"Kontroversiell"? Jo, det stämmer väl.

Frågan blir då vad detta faktum säger mest om: Åke Wedin eller det svenska samhälle han levde i, så genomsyrat av den politiska korrekthetens följsamhet och rädsla, hyckleri och brutalitet.


Vad det hela handlade om mer konkret, det som var så kontroversiellt i Åke Wedins åsikter, var alltså invandringspolitiken. Tilsammans med Eskil Block skrev han 1993 boken "Flyktingpolitik i analys". Tillsammans med Ingrid Björkman och Jan Elverson skrev han sedan ytterligare tre böcker i ämnet svensk flykting- och invandringspolitik.

Mycket arbete låg bakom deras sista bok, "Exit folhemssverige – en samhällsmodells sönderfall", men den blev ungefär lika förtigen som de flesta andra böcker i Sverige, kritiska till den förda invandringspolitiken.

Inte många exemplar blev därför sålda. "Det blev ingen 'kioskvältare'", kommenterade Åke lakoniskt i ett telefonsamtal med BGF.

Så här rescenserade Ulf Nilson Exit-boken:

"... det är kört: allt färre måste oundvikligen försörja allt fler. Det kommer att gå därför att det måste gå, men det kommer inte att gå bra och en av anledningarna är invandringspolitiken.

Katastrofens vidd framgår av en nyutkommen bok som heter 'Exit folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfall'. Den är skriven av Jonathan Friedman, professor i Lund och Paris; docent Ingrid Björkman som studerat utveckling i Afrika; Jan Elfverson, civilekonom; och Åke Wedin, docent i historia och tidigare chef för Arbetarrörelsens arkiv.

- Ingen av de fyra kan på minsta sätt misstänkas för att vara högerextremist; Wedin är, självklart nog, sosse. Förlaget som gett ut boken heter Cruz del Sur och har sitt säte i Torsby. Det heter med andra ord inte Bonniers, Norstedts, Tiden eller Timbro, ett förhållande som inte bör förvåna i ett land där den politiska korrektheten (som vi alla vet) förbjuder varje kritisk, för att inte säga realistisk diskussion av just invandringspolitiken. Locket (som författarna skriver om ) läggs på snabbare än du kan stava till individuell prövning eller humanitära skäl.

- Friedman (som är amerikan) sammanfattar, på sitt akademiskt torra sätt:
'Mellan 1990 och 1999 sjönk sysselsättningen från 83 procent till 72 procent i åldrarna mellan 16 och 64 år, en nettonedgång med 420. 000 arbetstillfällen. Under samma tidsperiod kom 350.000 invandrare i samma åldrar till Sverige. Denna storskaliga immigration inte bara tilläts utan tom uppmuntrades under samma tid som oerhört många arbetstillfällen gick förlorade, vilket med nödvändighet skapade stora problem i landet.'

Situationen har inte förbättrats och slutsatsen blir frän:

'Sverige genomgår dessutom en ökande skiktning...I verkligheten kan en stor del av befolkningen beskrivas som arbetande fattiga, trots att de kan få hjälp av allmänna bidrag för att kunna vidmakthålla en minimal levnadsstandard. Detta är bilden av en i realiteten nedåtgående utveckling för både arbetarklassen och den lägre medelklassen.'

- Så långt Friedman. Åke Wedin tar ut svängarna ordentligt när han förklarar vad som gick snett. Mot slutet på 80-talet tilltog flyktingströmmen dramatiskt, så dramatiskt att regeringen Ingvar Carlsson den 13 december 1989 tog det så kallade Lucia-beslutet som gick ut på att Sverige inte skulle ta emot annat än konventionsflyktingar, en bråkdel av det totala antalet sökande. Signalen var klar: Sverige har inte råd, kom inte hit!

Nästan på dagen två år senare gjorde man helt om. Anledningen var att folkpartiet fått hand om invandringspolitiken i Carl Bildts koalitionsregering som tillträtt några veckor tidigare. Nu skulle Sverige, i detta avseende lett av Bengt Westerberg och Birgit Friggebo, bli 'världsmästare' (uttrycket är Wedins) på att hjälpa flyktingar. En synnerligen viktig roll i sammanhanget spelade Ny Demokrati.

Ian och Bert var kritiska till massinvandring och stämplades därför som 'främlingsfientliga'. Alla som hade åsikter i närheten av NyD:s blev därför pestsmittade; sa man ett kritiskt ord om invandring avvek man från den politiskt korrekta vägen och var helt ute. (Jag upplevde själv hur hårt locket låg på när jag hösten 93 intervjuade Carl Bildt. Jag hade rest runt i Tensta, Husby, Flemingsberg, Fittja, Rosengård och andra getton.

- Nu frågade jag Bildt vad han ansåg om problemet. Svar: det finns inget sådant problem. Artikeln publicerades i den artikelserie som presenterades med löpsedeln "KÖR UT DEM" och som ledde till att Expressens chefredaktör, Erik Månsson, fick sparken. )

1991 kom till Sverige 27.300 asylsökande. Nästa år blev antalet 83.200 (!) huvudsakligen Kosovoalbaner. 97 procent saknade asylskäl, men majoriteten fick stanna. Friggebo förklarade att 'det är krig i Jugoslavien' och bomberna föll över Kosovo-albanerna.

- Wedin påpekar det inte, men kriget om Kosovo var ännu åtskilliga år avlägset. Kosovarerna var ekonomiska flyktingar, ingenting annat.

Den 10 oktober 92 infördes visumtvång för Kosovo-albaner - dock skulle 40.000 som redan fanns i Sverige få uppehållstillstånd (efter farsartad, individuell utredning). Samtidigt hävdes visumtvånget för bosnierna, den överlägset största gruppen under rekordåret 1994. 9 av 10 saknade detta år asylskäl eller skyddsbehov, de fick sitt PUT (Permanent Uppehållstillstånd) av 'humanitära skäl'. Det bör tilläggas

1. Att Sverige verkligen blev världsmästare: 92 till 94 fick 964 flyktingar per 100.000 svenskar stanna; närmast kom Holland med ca 307, Norge tog knappt 100;

2. Att varje PUT leder till en anhöriginvandring som blivit lika stor som den urprungliga invandringen;

3. Och att senare, socialdemokratiska regeringar inte märkbart stramat upp processen (vilket Wedin framhåller).

Boken behandlar invandrarnas arbetslöshet (skyhög) och brottslighet (värre än svenskarnas, framförallt vad det gäller våldtäkter och, självfallet, hedersmord).

Ingrid Björkman citerar en invandrare med kriminell bakgrund som blivit socialarbetare:

'De ser att deras föräldrar inte får några jobb, alltså kommer de själva inte heller att få några. De tycker inte att samhället är till för dem, bara för svenskarna. Många ... är förlorare som aldrig kommer in i samhället. De blir kriminella.'

'Hur ska man kunna integreras i ett land som man inte känner solidaritet med?' frågar Björkman. 'Hur ska någon kunna integreras som inte vill integreras?'

Eller är det möjligen så att invandrarna, inte minst de muslimska, vill integrera oss, svenskarna, alltså förvandla vårt samhälle i riktning mot Kurdestan eller Iran eller Kosovo? Det finns förvisso tecken i den riktningen."


I Dagens Nyheters kommentar omnämns Åke Wedin ändå påfallande respektfullt, under rubriken "Åke Wedin. Facklig pionjär i Sydamerika":

"Efter en snabb akademisk karriär disputerade Åke Wedin, bara 29 år gammal, med en banbrytande avhandling om Inkariket. Med knivskarp källkritisk metod fastställde han de berättande krönikornas källvärde. Efter Åke Wedins storstädning återstod endast några få källskrifter med säkra upplysningar om Inkariket.

Under studieåren i Göteborg grundlade Åke Wedin sin vetenskapliga hållning och sin politiska åskådning. Två personer värderade han högt. Den ene var historieprofessorn Erik Lönnroth. Av denne lärde han sig att självständigt och kritiskt ifrågasätta etablerade sanningar. Den andre var Ernst Wigforss. Genom honom befäste han sin socialdemokratiska övertygelse. Solidaritet med fattiga och förtryckta blev genom åren Wedins ledstjärna."


Också i Nya Wermlands-Tidningen blev Åke Wedin alltså omnämnd, han bodde ju i Värmland. NWT skrev:

"Åke Wedin var född i Arvika och tog studenten där 1954. Efter en snabb akademisk karriär disputerade han i Göteborg, bara 29 år gammal, med en banbrytande avhandling om Inkariket.

Wedin var 1966-71 chef för Arbetarrörelsens arkiv. Under denna tid engagerade han sig också i kampen mot Franco. Hans kontakter med oppositionen innebar att han utvisades ur Spanien. Efter Francos fall hedrades Wedin av regeringschefen Felipe Gonzalez för sina insatser mot fascismen med kommendörsorden ”Mérito civil”.

1972 utsågs Wedin till regionalrepresentant i Latinamerika för Internationella Byggnads- och Träarbetarunionen. Från sin bas i Caracas i Venezuela byggde han upp facklig utbildning över hela kontinenten. Det blev inledningen till ett livslångt engagemang för Latinamerika. Samtidigt med sina många uppdrag skrev han ett flertal böcker och artiklar om internationell facklig solidaritet och om Latinamerikas historia.

Åke Wedin var starkt kritisk till svensk invandringspolitik. Han hävdade att de stora flyktingströmmarna huvudsakligen hänger samman med underutveckling. Det var främst ekonomiskt starka grupper utan skyddsbehov som med flyktingsmugglares hjälp kom till Sverige. De fattiga tvingades bo kvar. Hemländerna dränerades därigenom på de bäst utbildade. Det vore därför viktigare med en effektiv biståndspolitik än med en generös flyktingpolitik. Wedins åsikter gick stick i stäv mot etablissemanget. Han beskylldes helt felaktigt för främlingsfientlighet.
Åke Wedin var stridbar, kontroversiell och hade ett obändigt civilkurage, likgiltig för vad som för stunden ansågs som politiskt korrekt. I debatterna var han sarkastisk och hårdför i sin logiska skärpa. Det gav honom många fiender.

Vi andra - hans vänner i Sverige och Latinamerika – minns däremot hans generositet, redbarhet och drastiska värmländska humor. Men framför allt hans trohet mot ungdomens ideal och solidariteten med de förtryckta i tredje världen."

Åke Wedin var alltså antifascist, och visade civilkurage. När Spanien ännu var en diktatur under Franco fanns han där, och hjälpte motståndsrörelsen.

Jovisst - Åke Wedin var "kontroversiell". Följaktligen tillhörde tidskriften Expo dem som senare försökt ta heder och ära av honom.

Det är skillnad på att var demokrat bara i ord och att vara det i handling.

Åke Wedin hedrar vi bäst genom att fortsätta ett politiskt arbete i hans anda!


 Se vidare:

Exit folkhemssverige - boken som helhet

BGF-intervju med Åke Wedin

Exit-diagram

Fascist-kontroll

Hyllning till Karl-Johan Lidefeldt

Stoppa missbruket av asylreglerna!

Svag måluppfyllelse