Aktuell kommentar - vecka 15/08

 

 

 

 

 

"Debatten bör handla mer om migration som en positiv kraft i en allt mer globaliserad värld."

Tobias Billström, migrationsminister, den 9/4 2008

 

Flyktingskap

 

När är man flykting?

Våra massmedia har därvidlag varit konsekventa: varje utlänning som önskar stanna i Sverige är flykting. Sedan decennier tillbaka har våra media betraktat varje asylsökande som flykting - inte bara innan svenska myndigheter ens genomfört sin asylprövning, inte bara efter att vederbörande fått stanna (oftast på "humanitära grunder") utan till och med när vederbörande fått avslag på både asyl och PUT, och är ålagd att lämna Sverige.

Genevekonventionen avser med "flykting" en person som är politiskt förföljd och till följd av detta har skyddsbehov.

I praktiken har detta steg för steg utvidgats - genom mediakampanjer, genom övergivande av första-asyllands-principen, genom flyget, genom den organiserade brottsligheten och genom den konsekventa id-lösheten.

Nu vill man pådyvla det svenska samhället ett ansvar för varje utlänning som "söker ett bättre liv" eller "vill bygga en ny framtid". Det uppenbara förväntas vi alla bortse från, nämligen pull-effekten av svenska bidrag.

I konsekvens med denna expansion av begreppet "flykting" till att bli ungefär liktydigt med "utlänning", blir det inget anmärkningsvärt om den som just sökt asyl, fått stanna i Sverige och blivit inloggad för svenska bidrag några veckor senare återvänder till hemlandet för att besöka släktingar eller semestra.

Inte heller blir det anmärkningsvärt om vederbörande engagerar sig politiskt i hemlandet, till och med i en väpnad konflikt. Så var fallet under kriget i Kosovo, "svenskar" for dit för att deltaga. Svenskarna ifråga var då kosovoalbaner, utrustade med svenska pass.

För någon månad sedan sändes ett inslag i SVT:s Agenda, om somalier i Sverige, jagade av SÄPO för att vara terrorister - eftersom de sände ekonomiska bidrag till ena sidan i inbördeskriget i Somalia, och även höll kontakt med den genom att resa dit. I programmet argumenterades att de förvisso stödde våld, men det gjorde ju även motsidan. Det skulle alltså vara en obalans i den svenska hållningen.

Som bortblåst var föreställningen att en "flykting" med sin asylansökan har s.a.s. kastat in handduken beträffande den politiska kampen, i all synnerhet om denna sker med våld.

En verklig obalans i sammanhanget är ju hur Sverige tar emot envar som gjort sig av med sina id-handlingar - vilket nu omfattar en massiv majoritet - samtidigt som hemländerna kan vägra att ta emot sina egna medborgare. Ett övertydligt exempel är eritreanen som bekostades eget flygplan och ett antal tjänstemän för hemfärden. Han hade id-kort, men inte pass. Myndigheterna i Eritrea vägrade att godtaga detta, mannen måste återvända till Sverige.

Det svenska globala ansvaret eldas på från FN-tjänstemän, utan eget ekonomiskt ansvar och tillsatta uppifrån, bortom folklig kontroll.


Svenska åtaganden utvidgas även efter ett annat spår: "ingen människa är illegal".

Således ska samma rättigheter gälla för alla som befinner sig i Sverige. Inte bara har man suddat ut gränsen mellan svenskt medborgarskap och icke. Nu ska man även sudda ut gränsen mellan att ha uppehållstillstånd och icke.

Ett aktuellt exempel på detta är demonstrationer från sjukvårdspersonal, för att "gömda flyktingar" ska ges sjukvård, som svenskar.

Ett annat exempel ger Centerpartiet nu prov på.

Ur SvD den 4/4 -08:

"Centerpartiet vill ge nyanlända till Sverige praktik i sex månader mot en ersättning på 15 000-20 000 kronor i månaden."

"Ett kontrakt ska tecknas mellan kommunen och den nyanlände. Invandrare som skriver på får större krav på sig men också högre ersättning. Praktik ska ordnas på arbetsplatser, som stämmer överens med yrkesbakgrund och intressen."

I det här perspektivet blir det konsekvent med det ramaskri som följde på Folkpartiets idé om att den som beviljas svenskt medborgarskap ska kunna förstå svenska.

Fulla rättigheter, så fort vederbörande satt sin fot på svensk mark? Se vidare:

Svenskar som söker asyl

Var tar det stopp?

Vem är UNHCR?

Våga fråga!