Aktuell kommentar - vecka 01/08

 

 

Psykförsvaret

Ur skriften "Om kriget kommer" (från 1961):

"Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig".

"Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror - Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp!"

"Att aktivt deltaga i motståndsrörelsen kräver mod och goda nerver. ...Ge inte fienden något som helst bistånd utöver humanitär hjälp. Avstå från personligt umgänge med honom. Lämna inte upplysningar om det svenska totalförsvaret. Delta inte i propaganda mot Sverige. Motarbeta den i stället.

Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!"

 

Ett viktigt moment i totaltförsvaret var - på den tiden som Sverige hade ett invasionsförsvar - psykförsvaret.

 

I botten fanns då vissa föreställningar som självklara utgångspunkter:

1. Vi svenskar existerar.

2. Vi har vissa gemensamma intressen och demokratiska värden, att försvara.

3. Envar som kommer in över landets gränser kan inte förutsättas vilja oss väl.

4. Vi har rätt att försvara oss, om nödvändigt även med våld.

Som envar kunnat konstatera har detta på senare år närmast vänts i sin motsats. Sverige inte bara släpper in alla slags människor över sina gränser, i stor omfattning. Svenska folket tvingas dessutom stå för deras försörjning. Om de begår övergrepp mot svenskar - vilket alls inte är sällsynt - slipper de straff (några kan under en kortare tid hamna i en pensionatstillvaro, men det uppfattas knappast som straff).

Hur har detta gått till?!

En regelrätt militär invasion med buller och bång, över hav och land, kan nog klassas som ganska föråldrat sätt att få sin vilja igenom. Det var en lärdom i t ex Vietnamkriget, att får man en ett folk emot sig, då kan det bli besvärligt.

Det finns en intelligentare metod, som innebär att man "inte väcker några björnar". Denna metod är både mindre kostsam och mer effektiv.

I huvudsak kan den sägas bestå av två moment:

A. Infiltrera och skaffa kontroll över centrala samhällsfunktioner.

B. Tillämpa principer för psykologisk krigföring.


A. Infiltration

Här gäller det att vinna centralt placerade personer för sina tankegångar och värderingar. Viktiga personer inom riksdagspartier och andra stora organisationer, inom fack och näringsliv, kyrka och massmedia, samt förvaltningen. Tidigt gäller det att påverka debattförutsättningar och vilka unga som ska få komma fram och göra karriär.

Exakt hur allt detta konkret går till kan man som vanlig medborgare bara gissa.

Uppenbart är hursomhelst resultatet: Sverige har sju partier i riksdagen, som alla tycker likadant i fråga om massinvandringen. Vi har olika dagstidningar och TV-kanaler, men budskapet är överallt detsamma. Vi har överhuvudtaget ett etablissemang som är åsiktsmässigt påfallande sammansvetsat, mot svenska folkets intressen.

Ett viktigt styrmedel är naturligtvis ekonomiska belöningar, i form av avancemang och bra löner. Ett annat moment är möjligheter att bli uppmärksammad och få deltaga i offentligheten, att få vara med inne "i stugvärmen".


B. Psyk-krigföring

Tar vi massinvandringen och den s.k. mångkulturen som exempel kan följande moment noteras, i den psykologiska krigföringen.

1. Under godhetens banér

Den politiska förändringen ska framställas som representerande humanistiska och demokratiska värden, vilka de flesta hyllar. Det ska handla om att vara generös eller snål, öppen eller sluten, vidsynt eller trångsynt, anständig eller oanständig, demokrat eller antidemokrat, god eller ond.

Dels blir människor i allmänhet därigenom avväpnade, finner det svårt att öppet gå emot förändringen. Dels kan de som trots allt gör motstånd stämplas ut och isoleras.

I stridsskriften "Rasismens varp & trasor", utgiven av Migrationsverket 1995, uttryckte man sig så här:

"Definitioner är inte sanna eller falska utan i hög grad något man väljer givet syften och målsättningar..., och då jag anser mig gjort rimligt att med vetenskaplig heder i behåll kunna klistra termen 'rasism' på fienden..."

 

2. Skuldbeläggning

När invandringen visar sig resultera i diverse problem ska skulden för detta läggas på svenskar i allmänhet, som inte varit tillräckligt välkomnande. Vi har "stängt ute".

Allt kampanjande kring en förment "främlingsfientlighet", "rasism" och "extremism", liksom en historieskrivning där svenskar görs ansvariga för judars öde i Hitler-Tyskland, har detta syfte och denna funktion av att skambelägga. Vi svenskar har s.a.s. en kollektiv skuld att betala tillbaka.

 

3. Desinformation

Ett tredje moment är att utläggning av dimridåer. Där kan fräckhet var ett kännetecken, enligt principen "anfall är bästa försvar". Således hävdas att Sverige behöver denna invandring, av ekonomiska skäl och för att svenskarna ska kunna få en trygg ålderdom.

Brottslighetens mönster döljs genom att å ena sida förtiga etnicitet hos våldsbrottslingar när de har utländsk bakgrund, men lyfta fram den de (relativt få) gånger som det är fråga om etniska svenskar.

Här ingår också att skapa begreppsförvirring. Antidemokratiska åtgärder kallas demokrati och demokrati kallas populism eller värre. Våld kallas för antifascism och ickevåld kallas för extremism. Försvar blir angrepp och angrepp blir försvar.

Och invandringskritiker anklagas för att ingå i "hemliga nätverk"...

 

4. Förnekelse

När man kommit en bit på väg sker en kvalitativ upptrappning av den antisvenska propagandan.

Från slogans om "alla människors lika värde", om att det "inte finns raser" och om att det "inte finns vi och dom" hamnar man i att det är fel - och närmast ondskefullt - att "dela upp" människor i "vi och dom".

• Därmed blir det moraliskt oacceptabelt att vi svenskar försöker värna vårt lands gränser - alla människor har ju samma rätt att bo i Sverige.

• Det kan samtidigt ge otäcka associationer av "etnisk rensning" om vi överhuvudtaget hävdar vår existens som ett folk. Ett försvar av vår rätt att värna vår fortlevnad som svenskar kan likställas närmast med fascism.

Viktigt är också ett femte moment:

5. Mängdeffekten

Genom att företrädare för alla olika instanser (politiker, massmedia, mm) - trots meningsskiljaktigheter i en del andra frågor - här talar med en stämma, uppnås en särskild effekt. Man etablerar en upplevd normalitet, där få individer kan uppbåda civilkurage nog att frondera. Även om både känsla och förnuft hos de flesta svenskar egentligen säger att det som sker är galet, vågar man inte säga ifrån.


Tar vi EU-anslutningen som exempel blir två andra moment tydliga:

 

1. Skrämsel

Det påstås kunna få oöverskådliga, och negativa, konsekvenser ekonomiskt för vårt land, om vi hamnar utanför "gemenskapen".

 

2. Ödesbestämt

Det som sker - utvidgning genom nya medlemmar och ökad överstatlighet - är något oundvikligt. Hastigheten i denna "process" kan påverkas, men inte färdriktningen. Detta finns som ett underliggande budskap i nästan all nyhetsrapportering kring EU.


En hel del av långsiktighet och målmedvetenhet, planmässighet och träget arbete, skicklighet och intelligens, kan alltså spåras bakom den omvandling som nu pågår, för att lösa upp den nationella sammanhållningen och bryta ned nationalstaten.

Redan innan särskilt många medborgare hunnit ens ana vad som pågår finns dessutom en stämpel redo att användas mot dem som yppar insikter om mönstret i samhällsomvandlingen. Vederbörande anklagas för att hänge sig åt "konspirationstänkande".

Detta vittnar ju i sig om en framförhållning.


Psykförsvaret leddes av "Överstyrelsen för psykologiskt försvar". Denna instans borde rimligen ha reagerat och slagit larm om den propaganda som satts igång, för att underminera svenska folkets motståndsvilja.

Så skedde inte. Varför?


 Se vidare:

DDR-opposition

Estonia

FÖRSVARET

Statskupp uppifrån

Överstyrelsens kalla hand