Aktuell kommentar - vecka 48/07

 

 

Med för att påverka?

När Moderaterna, ledda av Carl Bildt, och Socialdemokraterna, ledda av Ingvar Carlsson, i början av 1990-talet bestämde sig för att baxa in Sverige i EU, då var argumentet - framförallt från (s) - att Sverige skulle "gå med för att påverka".

Särskilt väl har Sverige knappast lyckats att påverka inom EU, med undantag av ett område: flyktingpolitiken.

När Storbritannien under Tony Blair lade fram ett förslag om "Safe Haven", fick han stöd att många andra EU-länder. Ändå stoppades förslaget - framförallt genom insatser från företrädare från Sverige.

Här skulle det ha gagnat svenska intressen om "Sverige" inte hade lyckats påverka EU!

Innebörden av förslaget om Safe Haven är ju att asylsökande tas emot i vissa randområden till EU, där de får stanna - skyddade från förföljelse - i avvaktan på att deras asylansökan prövas. Det skulle ge möjlighet till en bättre spridning till olika EU-länder, det skulle också motverka missbruket av asylinstitutionen.

Debatten kring Göran Johanssons förslag om att skicka tillbaka asylsökande borde åter aktualisera det brittiska förslaget. Invändningen mot Johanssons förslag är ju att det skulle stå i strid med åtaganden som Sverige har genom internationella konventioner.

Som redaktionen för "SVT:s "Argument" uttrycker saken: hans förslag var "stenhårt" och "drastiskt".

Om systemet med "Safe Haven" hade varit genomfört idag, så skulle vi vara i ett helt annat läge. I den mån asylanter sökte sig direkt till den svenska gränsen skulle de kunna sändas till detta eller dessa trygga områden.

Det är obegripligt att Sverige motsatte sig detta förslag!

Mot bakgrund av detta "svenska" EU-agerande blir det samtidigt konsekvent att svenska massmedia - inklusive "Fri television" - tiger om Safe-Haven-förslaget.

 


 Se vidare:

Påverka EU?

Safe Haven