Aktuell kommentar - vecka 33/07

 

 

Dubbel kränkning

Terrorn mot oliktänkande i Sverige går mot nya höjder. Företrädare för Sverigedemokraterna och andra invandringskritiker har alltsedan början av 1990-talet fått uppleva hela provkartan av trakasserier:

• förtal

• mobbing

• hot

• misshandel

• åverkan på hem och annan egendom

• mötessabotage

• uteslutningar

• yrkesförbud.

Till detta har nu fogats en ny variant av övergrepp, nämligen angrepp inne i hemmet, mot de personer som bor där. Detta drabbade under veckan SDU-ordföranden Martin Kinnunen och hans flickvän. Tre män bröt sig in i deras bostad och kränkte flickvännen, bl.a. genom att binda henne.

Kränkningen har därefter gjorts dubbel, eller flerdubbel. Inte av de aktuella våldsfigurerna, utan av massmedia och personer som släpps fram där.

1. Fejkat

I Expressen insinuerar en journalist, genom en fråga till polisen, att angreppet skulle vara iscensatt av Sverigedemokraterna själva. Det hela skulle m.a.o. var en bluff.

Någon saklig grund ett sådant antagande har Expressen knappast. Vad det handlar om är att tidningen "tar sitt ansvar" för att motverka att SD genom övergreppet vinner sympatier.

2. Kålsupare

Ett annat grepp, i samma syfte, är att påskina att också sverigedemokrater ägnar sig övergrepp mot meningsmotståndare. I det aktuella fallet har man inte sagt det direkt om SD:are, men i riksradion talades om att "högerextremister" begått övergrepp. Mer behövs inte sägas - alla har ju redan tidigare "lärt sig" att SD:are är liktydigt "högerextremister" och omvänt.

I verkligheten finns inte ett enda exempel på sådana övergrepp från SD:ares sida.

3. SD inte ensamt

Även politiker från andra partier drabbas av angrepp, framhåller man. Detta är sant, men bara delvis. Det sker inte i den omfattning och på det allvarliga sätt mot andra politiker som mot just sverigedemokrater. Inom SD är det snarare regel än undantag att förtroendevalda tvingats uppleva ett eller flera övergrepp.

4. "Gör politik av det"

En företrädare för Expo hävdade i radion att Sverigedemokraterna går ut offentligt med de övergrepp som drabbat partiets företrädare och att de därmed försöker "göra politik av" övergreppen. Detta till skillnad mot andra partier.

Men redan övergreppen i sig är ju ett utslag av politik! De sker med en systematik som inte gäller andra partier. De har ett syfte och fyller en funktion, nämligen att avskräcka människor från att engagera sig i Sverigedemokraterna.

Expo har inte försummat att påpeka att platser i vissa kommunfullmäktige står tomma, därför att SD inte lyckats besätta dem. Skadeglädjen i media har inte varit att ta miste på, där det kunnat visas att de SD-företrädare som valts in i en församling gjort dåligt i från sig.

Men är det inte så man vill ha det? Är det inte just vad man arbetar för att uppnå?

Om man nu befarar att SD vinner politiska poäng genom att kunna gå ut med nyheter av det aktuella slaget, då finns det ett sätt att få stopp på denna SD-propaganda: det är att se till så det blir slut med dessa övergrepp!


Expo driver tesen att ansvariga för övergreppen mot SD bärs enbart av de unga huliganer som utfört dem. Detta är inte sant!

Övergreppen frodas i det klimat av intolerans och den avhumanisering av invandringskritiker som bedrivits av både massmedia och politiker från de stora riksdagspartierna.

Som s-minister Pierre Schori uttryckte saken i riksdagen i maj 1997: "Främlingsfientligheten skall kriminaliseras och jagas!"

En uppmuntran till fortsatta övergrepp sker också genom oengagerade eller direkt missriktade polisinsatser. Vi har tidigare rapporterat om hur Blågula frågors möte på Norrmalmstorg den 8 juni 2002 helt saboterades - under polisens överinseende!!!

Ansvarig för polisinsatsen där och då var Therese Mattsson. Blev hon efter detta avskedad som polis, fick hon överhuvudtaget någon form av reprimand? Nej, hon arbetade ju efter givna order.

Således blev hon istället belönad. Hennes karriär har gått spikrakt uppåt. Idag är Mattson chef för Rikskriminalen.


 Se vidare:

Dialog om invandringen?

Gråzon

Yttrandefrihet 2005