Aktuell kommentar - vecka 21/07

 

 

Försäkringar


Sverige "släpper in de gangsters andra länder kör ut".

Så sjunger Owe Thörnqvist i sin låt "Sverigebesöket" - förbjuden i Sveriges Radio.

Skulle någon företrädare för de politiskt korrekta uttala sig kring detta blir kommentaren förmodligen att Thörnqvist ger en grovt överdriven beskrivning. En nidbild, som inte stämmer med verkligheten.

Men sanningen är att kontrollen över vilka som släpps in i Sverige är dålig. De flesta asylsökande saknar id-handlingar (i varje fall som de visar upp för svenska myndigheter, innan det fått PUT). Det faktum att vederbörandes identitet inte kunnat fastställas utgör inget hinder från att få uppehållstillstånd i Sverige, permanent.

I många fall beviljas även svenska medborgarskap. Formellt föreligger ett krav på vandelsprövning, men denna fungerar dåligt. Även bland de utlänningar som fått svenska medborgarskap är överrepresentationen i brottslighet markant.

Till och med efter att allvarliga brott begåtts i Sverige och vederbörande både gripits, åtalats och dömts är utvisning mer undantag än regel.


I Sverige är dock ingenting så galet, att det inte kan göras än galnare!

Ur Riksdag&Departement Nr14 2007:

"BROTTSLING KAN SLIPPA UTVISAS

HÄLSA. När utlänningar i rättspsykiatrisk vård ska utvisas måste chefsöverläkaren först bedöma att det inte finns risk för att patienten begår nya, allvarliga brott i sitt hemland.
 
I dag bedömer läkaren bara om patienten är frisk nog att klara själva utvisningen.
 
Lagändringen träder i kraft den 1 juli.  
 
SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET 2006/07:7. BESLUT 9 MAJ."

Alltså: Vad man här gör är att s.a.s. "vända på steken".

Det är inte så att Sverige ska undvika att få in brottslingar och - när grov brottslighet konstaterats - ska försöka att återbörda vederbörande varifrån han kom. Det är inte så att huvudansvaret här ligger på hemlandet.

Nej, tvärtom: Sverige ska ha ett övergripande ansvar för brottslingar, oavsett varifrån de kommer. Hellre än att de begår brott och skadar människor i sitt hemland ska detta ske i Sverige, och drabba svenskar.

Logiken i Socialförsäkringsutskottet ställningstagande blir ju hisnande. Istället för att åtminstone försöka sålla vid Sveriges gränser, för undgå att få in brottslingar, ska svenska myndigheter direkt sträva efter att få hit brottslingar - då skonas ju befolkningen i det land, varifrån brottslingen kommer!

Utskottsbeslutet väcker frågan vilka som ingår i detta riksdagsutskott.

Ledamöterna av Socialförsäkringsutskottet är:
 
Moderaterna

Axén, Gunnar (ordförande)

Rivière, Helena

Staxäng, Lars-Arne

Nilsson, Mats G

Cederbratt, Mikael

Ernkrans, Matilda

Socialdemokraterna

Eneroth, Tomas (vice ordförande)

Olander, Ronny

Wittgren-Ahl, Siw

Kvarnström, Kurt

Wahlström, Göte

Centerpartiet

Federley, Fredrick

Zander, Solveig

Folkpartiet

Krantz, Tobias

Kristdemokraterna

Gustafsson, Lars

Miljöpartiet

Ericson, Gunvor G

Vänsterpartiet

Larsson, Kalle


Ytterligare frågor hopar sig:

• Hur gick diskussionen i Socialförsäkringsutskottet, hur har man resonerat?

• Förekom överhuvudtaget någon diskussion?

• Var det ett enigt utskott som beslöt detta?

• Om några yttrade sig i en annan riktning - vilka var det?

• Har någon ledamot eller något parti reserverat sig?

 Se där något att bita i, för forskare, experter och statsvetare!