Aktuell kommentar - vecka 10/07

 

 

Hyckleriets pris (1)

Det finns ett axiom, att vi svenskar alltid måste ställa upp för nödlidande, vara solidariska. När "det handlar om människor" får inga gränser finnas för generositeten. Man får inte låtsas om elementära ekonomiska realiteter - det vore att "ställa grupp mot grupp", och då är vi farligt nära gaskamrarna.

Bland världens länder måste Sverige vara "bäst i klassen" i godhet.

Det finns också ett krav på oss om hur vi ska uppfatta verkligheten. Som när det gäller "ensamma flyktingbarn". Ordens värdeladdningar ger vägledning om den enda hållning som kan anses "anständig" och "rumsren": vi måste öppna vår famn.

Sverige är ju ett rikt land.

Dessutom har vi gott om plats.


I själva verket är kommunernas resurser begränsade. Budgeterna är redan hårt pressade - så hårt att man inte överallt anser sig ha råd ett glas mjölk åt skolbarnen eller ett helt ägg till frukost åt det gamla.

I själva verket rör det sig inte om barn, utan om vuxna män. Inte heller är de i normalfallet vare sig ensamma eller flyktingar.

Vi kan nästan dagligen läsa i tidningarna om hur ensamma svenskar slås ihjäl på skolgårdar eller busshållplatser, misshandlas på gatan eller vid lägenhetsinbrott. Ofta släpps förövarna eller får låga straff, pga av sin låga ålder. I det längsta försöker media i sådana fall mörka om våldsverkarnas etnicitet, men påfallande ofta rör det sig om personer med utländsk bakgrund.

Verkligheten tränger sig ändå på, så att även kommunpolitiker alltmer får klart för sig hur det ligger till. Detta placerar dem i korsdrag: å ena sidan kravet att deltaga i godhetsracet, å andra sidan insikter om problemen.

Hur lösa detta dilemma? Jo, man hycklar sig fram.


Ur Barometern den 2/3 -07:

"Lägenhetsbrist stoppar flyktingmottagande
 
För ett halvår sedan ställde sig Emmaboda kommun positiv till att ta emot fler flyktingar, men bristen på lägenheter har medfört att man ännu inte kunnat ta emot några.
 
- Vi försöker hitta lösningar fast hittills har vi inte kunnat ordna med boendefrågan, men vi hyser fortfarande förhoppningar om att kunna lösa det hela, säger socialnämndens ordförande Stig-Ove Andersson.
 
Emmaboda Bostads AB är det dominerande bostadsbolaget i kommunen och dess vd Tommy Blomster bekräftar att i princip alla lägenheter är uthyrda i dagsläget."


Ur SvD den 5/3 -07:

"Flyktingexperter befarar ett haveri

31 000 asylsökande väntas få stanna i Sverige i år. Det är tre gånger fler än 2005. I några få kommuner i Stockholms län tränger flyktingfamiljer ihop sig i hyreslägenheter. Andra kommuner vill inte skjuta till några platser alls.
 
Integrationsverket befarar haveri om kommunerna inte släpper till fler bostäder. Botkyrka och Södertälje kräver att fler kommuner delar på ansvaret för flyktingar."
 
"Samtidigt som över 30 000 asylsökande och deras anhöriga beräknas få stanna i Sverige i år hävdar ett stort antal kommuner att de inte har några bostäder att erbjuda.
 
Integrationsverket försöker skaffa fram hem åt dem som fått uppehållstillstånd, men det går trögt."

"Gunnar Oom, moderat kommunalråd i Danderyd, säger att politikerna där ännu inte tagit ställning till de nya förfrågningarna från Integrationsverket. Men det önskade talet på 111 platser är uteslutet. Så många finns det inte bostäder till, säger han.
 
...För många kommuner, inte minst i Stockholm, så är det bostadsfrågan som är den svåra."


SR/ekot den 1/2 -07:

"Risk att kommunala bostadsbolag blir socialbostäder

Många hyreshus säljs ut. Flera kommunala bostadsbolag riskerar att omvandlas till i stort sett renodlade socialbostäder. Det här visar en studie gjord vid Uppsala universitet som på torsdagen presenteras i tidningen Bofast.
 
I takt med utförsäljningen av den så kallade allmännyttans lägenheter blir andelen socialbidragstagare allt större i de områden som blir kvar."


Ur VLT den 8/2 -07:

"Alla älskar hyresrätten ...
  
Under valrörelsen förra hösten var alla partier överens om hyresrättens betydelse för det svenska samhället. Hyresrätten skulle värnas som en boendeform av stor vikt för tillväxten i Sverige. Rörligheten på arbetsmarknaden sades vara väsentlig för ökad produktion och produktivitet och hyresrätten underlättade en sådan nödvändig omflyttning."
 
"Vad har då hänt sedan dess? .. Stödet till nyproduktion av mindre hyreslägenheter har avvecklats och nu utgående räntebidrag ska snabbavvecklas under en femårsperiod.

En följd av detta har blivit att många bostadsföretag som planerat för hyresrätt har fått lägga dessa projekt på is eller gjort halt och sett om det går att projektera om med annan lägenhetsfördelning och/eller annan upplåtelseform."

"...Företrädare för de ledande produktionsföretagen har samstämmigt uttalat att det framöver blir bostadsrätten och småhusbyggandet i främst storstadsnära områden som gynnas.
 
Vad kan hyresgästerna då förvänta sig framöver? Jo, finansdepartementet har i (Fi 2007/764/BO) föreslagit att lagen om allmännyttiga bostadsföretag ska förändras. Tillståndsprövningen vid avyttring av allmännyttans bostäder ska slopas. Därigenom blir det troligen redan från 1 juli i år fritt fram för kommunerna att sälja ut hela eller delar av sitt bostadsbestånd."
 
"Vidare har från regeringshåll framhållits det positiva i att äga sin bostad. Det innebär att de hyresgäster som vill ska erbjudas att köpa sina lägenheter. Hittills har den diskussionen rört Stockholmsområdet. Inom Mimers bestånd finns också flera bildade bostadsrättsföreningar som säger sig vilja köpa sina bostäder. En ökad ombildning leder till att antalet hyresrätter ytterligare minskar.
 
Till detta kan läggas att undersökningar i Stockholmsområdet visar att en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter leder till en ökad hyresnivå i kvarvarande hyresbestånd. Utöver detta uttalade Mats Odell så sent som i söndagskvällens Agenda som sin mening att de kommunala bostadsföretagen bör få möjlighet att sälja hyresrätter som ägarlägenheter."


Istället för att säga som det är, dvs att man inte vill få fler "flyktingar" till kommunen skapar man en bostadsbrist, och skyller på denna.

Priset för detta hyckleri blir att unga människor får svårt att få bostad, eller bara till ett högt pris kan få en egen bostad.

Priset blir också att rörligheten på arbetsmarknaden hämmas. Detta drabbar samhällsekonomin, i många fall även personligt välbefinnande.


Se vidare:

Barn?

Hyckleriets trimufer

Proppen ur (1)


BOSTAD