Aktuell kommentar - vecka 8/05

 

 

Flosklernas fångar

I veckans "Insider" i TV3 - med repris natten söndag-måndag den 27/2 klockan 00.50 - tog man upp unga invandrargängs våldsbrottslighet. Med en frispråkighet, i varje fall i bild- och reportagedelen, som är ny. Det verkar som att det i tongivande kretsar uppstått en oenighet om hur frågan ska "hanteras".

Så här skriver TV3 på sin webbsida:

 "Varför är invandrare överrepresenterade i brottsstatistiken? I vissa svenska förorter har ghetto-liknande områden som kontrolleras av kriminella invandrargäng skapats. Insider har träffat några av dessa unga brottslingar. De skrattar åt sina brott. De skrattar åt brottsoffren. Och de skrattar åt samhällets naivitet.

Hur svarar det svenska samhället på det nya kriminella hotet?"

"Insider har i kvällens program besökt några hårt brottsbelastade förorter till Stockholm. Områden där rån och misshandel är vardagsmat.... Polisens bild av dessa brottslingar är klar - det finns en kraftig överrepresentation av invandrarungdomar och man kan se tydliga mönster där vissa nationaliteter begår en viss sorts brott.

Insider målar en skrämmande bild av ett segregerat ghetto-Sverige där samhället abdikerat på många områden. Varför har det blivit så här?"

TV3-programmet var intressant ur två synvinklar.

1.

Av reportagedelen framgick tydligt hur kraftigt överrepresenterade unga invandare är i våldsbrottslighet, det framkom till och med att denna brottslighet hade en rasistisk udd såtillvida att man såg till att offren blev unga svenskar eller svenskor. Det hela underströks av filmsekvenser av pågående misshandel, av det råa slag som det är fråga om. En kvinnlig myndighetsperson berättade hur offren reagerar efteråt, ofta undviker de att mer gå ut kvällstid, byter helt livsstil.

Tillsammans med Uppdrag gransknings program om bidragsfusk ger "Insider" prov på en ny mediahållning.

2.

Studio- och kommentardelen av Insider hade dock en deltagaruppsättning som borgade för en motvikt till vad som just framkommit i programmet. Jerzy Sarnecki anförde, uppbackad avtvå garanterat politiskt korrekta poliser och en Fuentes, företrädare för invandrarorganisationer.

Sarneckis försvarslinje var dubbel:

a) Problemet finns egentligen inte, i varje fall inte på det sätt som framkommit reportaget. Invandrare är alls inte så kraftigt överrepresenterade i sammanhanget, det är samhället som försöker sätta dit just invandrare. (Här hettade det vid ett tillfälle till en aning mellan Jerzy Sarnecki och Robert Aschberg)

b) I den utsträckning som problemet trots allt finns, så ligger skulden hos det svenska samhället.

- Vi släpper inte in invandrarna, de stängs ute från arbetsmarknaden, de diskrimineras i alla sammanhang. Våldet blir närmast en naturlig reaktion på detta. Vi svenskar får kort sagt vårt rättmätiga straff.

- En linje i argumenteringen är också att det rör sig om en "klassfråga" och ett "socialt problem". Mer eller mindre direkt hävdas att det varit på motsvarande sätt med den svenska arbetarklassen tidigare, när Sverige var ett fattigare land.

Gemensamt för de två argumentationslinjerna blir att något tyngre ansvar inte kan läggas på på brottslingarna själva. Utsikterna till förändringar i positiv riktning synes därmed mörka. Först när Sverige blivit ett klasslöst samhälle, utan varje slag av diskriminering, kan hopp finnas om en minskning av dessa våldsbrott.

Nalin Baksi var jämte Aschberg den som stod för åtminstone något mått av förnuft i TV3-studion. När hon pressade Fuentes på vad invandrarorganisationerna gör - dvs hur de påtalar för föräldrarna att de ha ett ansvar för sina barn beteenden - fick hon till svar att de hela tiden ligger på och påtalar för myndigheterna hur invandrare diskrimineras...

En av pk-poliserna var Michael Lundh. Han hänvisade till en Expo-undersökning om brottsbelastning bland sverigedemokrater 1998 och tidigare. Med detta menade han tydligen att den brottslighet som framkommit i Insiderreportaget var ett mindre problem.

 


Skulle man för ett ögonblick ta pk-flosklerna på allvar blir några konstateranden givna:

Beträffande diskriminerings-argumenteringen:

- det finns en arbetslöshet, och den drabbar även svenskar

- många unga invandrare bjuder inte till för att lyckas i skolan (ej heller deras parabolförsedda familjer)

- arbetsmarknaden har förändrats, det finns nu färre industrijobb än tidigare

- jobb av alla slag flyttas nu ut ur Sverige

Beträffande klass-argumenteringen:

- även bortsett från socialgrupp är invandrare överrepresenterade i våldsbrott

- dagens unga invandrare får, även om de saknar arbete, medel till sin försörjning

- även när Sverige hade en fattig arbetarklass i kring förra sekelskiftet saknades en sådan våldbrottslighet

- våldtäkter genereras inte av fattigdom.

 


OAVSETT vilka förklaringar som kan ges till den utbredda och brutala våldsbrottslighet som utövas av invandrargäng bekräftar denna brottslighet en sak: den förda invandringspolitiken har varit en katastrof för Sverige.

Den har aldrig varit ett önskemål från svenska folket, ändå har den prackats på oss. Varför?!

 


 

 Se vidare:

Bara en klassfråga?

"Dravel", sa Aschberg

Fy!

Olika invandrargruppers brottslighet

SD-kommentar

TV3:s insider

TV3 och Brå om gruppvåldtäkter

Vem har trovärdighet?


Farlig Sarnecki

Intervju med Anders Sundholm

"Korrekt" forskning

Sarnecki och brottsstatistiken

Sarneckis matematik

Sarnecki återigen

Snack och snack

"Synnerligen på tiden"

Westin och Sarnecki