Westin och Sarnecki

 

 En kommentar efter Sydsvenskans artikelserie om invandringskritiker 1997.

Det är en förbluffande pretentiös inställning som Sydsvenskan visar, när tidningen nu ger sig in i invandringsproblematiken. Den gör anspråk på att själv företräda "sanningen", medan alla kritiker - som ofta arbetat under många år med dessa frågor - representerar "lögnen".

Till sin hjälp tar tidningen ett par forskare - garanterat politiskt korrekta sådana: Charles Westin, Jan Ekberg och Jerzy Sarnecki.

Charles Westin driver tesen om nettoinvandring. Från den invandring som sker till Sverige under en period ska enligt Westin dras den utvandring som sker under samma period, av infödda svenskar och invandrare.

Westin tycker inte att det vare sig sker eller någonsin skett en massinvandring till Sverige. Så kan man ju tycka. Men tycker gör han här i kraft av individ, privatperson och människa, inte i egenskap av sakkunnig eller expert. Mer Westin

Om det aldrig skett någon massinvandring till Sverige, varför dessa krav om att invandrare ska kvoteras in i olika sammanhang? Så här skrev f.ö. Mauricio Rojas i DN den 24/9 -94:

"Massinvandringen har förpassat Sveriges etniska homogenitet, landets mest karaktäristiska drag som nation, till historien.... Betydelsen av denna enorma omvandling har varken insetts eller bearbetats på ett adekvat sätt."

Jan Ekberg säger vad som förväntas av honom kring arbetslösheten: invandringen har på intet sätt påverkat den totala arbetslösheten. Invandrare är ofta arbetslösa, ja - men därmed har de så att säga tagit platsen för en svensk, som i annat fall vore arbetslös.

Detta resonemang håller inte. Det är ju inte en arbetskraftsinvandring som skett till Sverige på senare tid. Många av de nyanlända skulle inte kunna komma in på arbetsmarknaden ens i en situation av full sysselsättning.

Den totala arbetslösheten påverkas av effektiviteten - dvs å ena sidan kostnader, å andra sidan kvalitet och mängd - i produktionen. Denna effektivitet dras självfallet ned om vi får arbetskraft som kräver mycket extra resurser och särskilda stödåtgärder.

Jerzy Sarnecki är inte mindre korrekt i Sydsvenskan än vad han brukar vara. "Invandrarnas överrepresentation i kriminalitet skulle nästan helt försvinna om skillnader i ålder, kön, bostadsort och ekonomiska förhållanden räknades bort." Alltså: något egentligt problem finns här inte - inte relaterat till invandringen.

 


 

 Se vidare:

"Vem vet vad?