Blågul BRÅ-kommentar

Hur ska siffrorna från BRÅ-rapporten 2005 tolkas?

Många har påpekat att överrepresentationen för personer med utländsk bakgrund är påfallande liten. Mindre än vad man kunnat förvänta sig, med tanke på både vilka som figurerar i TV3:s "Efterlyst" och vilka som sitter på våra fängelser.

I åtminstone ett avseende skiljer sig den nya undersökningen från den tidigare beträffande val av åldersgrupper. 1996-undersökningen omfattade gruppen 11-45 år, 2005-undersökningen gruppen 15-51 år. Här bortfaller alltså en kategori av yngre brottsaktiva.

Det har också gjorts gällande att siffrorna på överrepresentation i själva verket är för höga - antingen så att oskyldiga invandrare misstänks bara för att de är invandrare, eller så att etniska svenskar som begått motsvarande brott kommer undan, pga sitt utseende.

Logiken i detta blir att siffrorna skulle kunna bli annorlunda, om man ser till dem som faktiskt döms för brott. Såvida man inte hävdar - och det gör man kanske - att det finns en "rasism" som slår igenom hela vägen. Sådana påståenden är dock bara antaganden, utan belägg. Detta gör dem naturligtvis svåra att vederlägga.

Ska man ge sig in på spekulerande framstår som mer sannolikt att siffrorna är för låga, då anmälningsbenägenheten rimligen blir låg för brott där sannolikheten för att genom en anmälan få rättvisa är låg - i Sverige är uppklarningsprocenten väsentligt lägre än i våra grannländer.

Om till detta kommer en hotbild, som gör att man riskerar en direkt förföljelse och ett än större obehag - kanske med livet som insats - genom att anmäla, då minskar även detta rimligen anmälningsbenägenheten.

BRÅ-företrädare har också framhållit att brottsligheten i allmänhet är lägre för "andra generationens invandrare" (personer, födda i Sverige med en eller båda föräldrarna födda utomlands), jämfört med personer födda utomlands. Detta tyder på lyckad integration, och här skiljer sig svenska siffror från t ex danska.

En del av förklaringen till detta kan vara att en ganska stor andel av andra generationens invandrare i Sverige kommer från ett nordiskt grannland, Finland. Något motsvarande gäller inte för Danmark.

Dessutom är det faktiskt så beträffande många brottstyper - bilstölder, bostadsinbrott, brott mot knivlagen, brott mot vapenlagen, narkotikabrott och skadegörelse - andra generationens invandrare ligger högre än utrikes födda, även i Sverige.

En del av förklaringen till detta, å andra sidan, skulle kunna vara att det till stor del rör sig om ungdomsbrott, och att andra generationens invandrare vanligen är yngre än kategorin utrikes födda. Hur det faktiskt ligger till med den saken hade kunnat klargöras genom uppdelningar efter åldersgrupper.

Överhuvudtaget skulle undersökningen ha kunnat ge mer av klarhet genom att bryta ned siffrorna på delgrupper. I stort sett är det ju två variabler som behöver kombineras:

brottstyp för brottstyp

grupp för grupp.

Mer konkret:

- undersök narkotikabrott, och se till att gambier, kosovoalbaner och somalier där finns med som särskilda grupper.

- undersök överfallsvåldtäkter, och se till att arabländerna respektive det svarta Afrika finns med som delgrupper

- undersök värdetransportrån, och se till olika grupper - inklusive uppdelningar på sverigefödd med en utländsk förälder, sverigefödd med två utländska föräldrar samt utlandsfödd.

- undersök skolmobbing, med motsvarande grupper - och gå ned i åldrarna

- undersök övergrepp i rättssak...

 


Det visar sig dock att Jerzy Sarnecki (och kören bakom honom, kan man förutsätta) finner att något sådant skulle ge mer av "luddighet".


 

 Se vidare:

Brårapport 2005 - olika grupper

Brårapport 2005 - olika brottstyper (1)

Brårapport 2005 - olika brottstyper (2)