Aktuell kommentar - vecka 45/05

 

 

Transport-syndromet

Har värdetransportrånen i Sverige verkligen ökat under det senaste året? Enligt uppgift har så inte skett.

Klart är att de ligger kvar på en hög nivå. Sverige toppar i själva verket rånstatistiken i Europa.

 

Ur Sydsvenskan, den 6/11 -05:

"Svenska värdetransporter har rånats på nästan en halv miljard kronor. Sverige ligger i topp när det gäller värdetransportrån i Europa."

"Statistik på europeisk nivå visar att 224 värdetransportrån inträffade i Sverige mellan 1998 och 2004. Bara Storbritannien, Frankrike och Polen, länder med betydligt fler invånare, ligger före. Sverige ligger också fyra på listan över länder där rånarna kommit över mest pengar. Över 450 miljoner kronor har stulits från värdetransporterna under en sexårsperiod. Försäkringsbolagen pekar också ut landet som fjärde farligaste i Europa. Allt detta i kombination med att polisen endast klarar upp hälften av rånen gör att branschen kräver en rad åtgärder från svenska myndigheter."

   

Sverige hade alltså under perioden 224 rån. Danmark hade 93 värdetransportrån, Norge 42 och Finland bara 4.

Även om dessa rån inte ökat i Sverige under de allra senaste åren står klart att de blivit allt brutalare. Klart står också att rånarna är väl informerade: de vet var, när och hur de ska slå till. Hur har de fått denna information? Uppenbart är att de haft tillgång till en eller flera "insider".

Här finns med andra ord en koppling med anställningspolitiken.

Det är känt att rånarna i de flesta fall har utländsk bakgrund, en stor andel är andra generationens invandrare som ingår i maffiastrukturer från "utsatta förortsområden".

 "Så gott som alltid finns det invandrare bland de misstänkta"

Stockholms länspolismästare, i den finländska tidningen Helsingin Sanomat den 26/10 -05

Om dessa kriminella uppträder rationellt kan de se till att några personer som ingår i strukturerna söker anställning på de vaktbolag som sköter transporterna. Det gäller då bara att se till att dessa sökande själva inte tidigare varit straffade.

Gällande mångfaldsplaner och övervakning mot diskriminering gör det svårt för vaktbolagen att göra någon extra kontroll av personer från förorten med utländska namn, även om detta de facto är en varningssignal om ökad risk för kriminell infiltration. Dessa personer kan ju befaras ha lojaliteter med strukturer i sin närhet.

 "Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet....

Det ska räknas som ett plus att ha annan etnisk bakgrund än den svenska.""

Mona Sahlin, integrationsminister


Transport är det fack som organiserar den personal som nu så hårt drabbas av denna våldsbrottslighet.

Detta fackförbund har nyligen utmärkt sig genom ett övermått av politisk korrekthet, genom uteslutningen av Adam Marttinen.

Ur Expo oktober 2005:

"INGA SVERIGEDEMOKRATER I TRANSPORT

Sverigedemokrater är inte välkomna som medlemmar i transportarbetareförbundet. Det beslutade det 73000 medlemmar starka fackförbundets styrelse vid sitt senaste möte den 17 oktober."

"Det är första gången som ett svenskt fackförbund tar upp frågan om fackförbundsmedlemskapet är förenligt med medlemskap i Sverigedemokraterna.
Andra fackförbund har tidigare uteslutit aktiva nazister ur organisationen, ofta med utgångspunkt i det öppet och tydliga antidemokratiska budskapet, medan medlemskap i Sverigedemokraterna varit svårare att hantera.

De ingripanden som tidigare gjorts mot sverigedemokrater har handlat om fall där en medlem i partiet fått någon form av förtroendeuppdrag inom en facklig organisation. Nu handlar det alltså om själva medlemskapet."

"Svårare att hantera" - vad finns där att överhuvudtaget "hantera"?

Transports förbundsstyrelse: "Vi har andra värderingar och andra mål - därför får man välja mellan att själv lämna förbundet eller bli utesluten".

Vad syftar man då på? Inget konkret anförs, bara att SD företräder en "gammal unken, förljugen och mossig nationalism från förra seklet."

Ur SD-kurirens webbsida:

"Ordförande för SD Öst, Adam Marttinen, tillåts inte ens kvarstå som passiv medlem i Transport. Han tillåts inte ta del av de fackliga rättigheter som andra arbetare erbjuds genom medlemskap i Transport. Förbundsstyrelsen valde att utesluta honom ur Transport med hänvisning till att Marttinen inte delade Transports värdegrunder om alla människors lika värde och att alla medlemmar ska likabehandlas oavsett etnicitet, härkomst, nationalitet och religion. Att det framgår av sverigedemokraternas åsiktsdokument att man visst delar synen om alla människors lika värde och motsätter sig etnisk diskriminering brydde sig inte Transport om. Överhuvudtaget tycks de inte alls vara intresserade av Marttinens åsikter."

Det verkliga skälet till Transportledningens linje är att man tydligt vill visa att man inte är "främingsfientliga". Det sker om man tar avstånd från ett parti som förespråkar en restriktiv invandringspolitik och ifrågasätter det mångkulturella projektet.

Den politik som Finland fört sedan flera decennier - i konsensus mellan massmedia och de flesta (alla?) finska riksdagspartier - framstår med Transports perspektiv som renodlad fascism.

Den folkhemstanke som Per-Albin Hansson företrädde måste rimligen också fördömas.


Det hela påminner om "Stockholms-syndromet", från ett bankrån vid Norrmalmstorg där gisslan identifierade sig med rånarna och såg polisen som sin fiende.

Lika mycket brister Transport-syndromet i rationalitet.

Men oavsett hur lågt man sänker sig, oavsett hur underdånigt man kryper, oavsett hur handlöst man underkastar sig, så kommer man aldrig att kunna bli rånarna till lags.


 Se vidare:

Nordisk asylmottagning

Pengar onödiga?

Vuxenmobbing