Vuxenmobbing

Är olika organisationer till för de syften de utger sig för att befrämja, eller handlar det om något annat?

Exemplen är flera, på hur fackliga organisationer inte vill ha medlemmar som är sverigedemokrater, i varje fall får de inte finnas på förtroendeposter.

När Kurdo Baksi och de politiskt korrekta tar initiativ till demonstrationer mot våld är inga invandringskritker välkomna att deltaga.

När Richard Jomshof, sverigedemorkat och djurvän, ville arbeta för djurens rätt blev han utesluten ur en förening som hade sådant arbete som sin föregivna målsättning.

Nu kommer ytterligare ett exempel. När Adam Marttinen, ung sverigedemokrat i Eskilstuna, ville deltaga i arbetet mot kvinnovåld, gick detta inte för sig.

 


Ur Eskilstuna-Kuriren den 19/2 -05:

"NÄTVERKET FÖR KVINNOFRID VILL INTE HA MED SVERIGEDEMOKRAT

I det nybildade manliga nätverket för kvinnofrid är alla välkomna, oavsett politisk hemvist. Alla utom Sverigedemokrater.

I torsdags kväll träffades nätverket för kvinnofrid i ABF-huset. Adam Marttinen, Eskilstunabo och ordförande i sverigedemokraternas distriktsstyrelse, gick dit.

- Jag läste om nätverket och tyckte att det lät intressant. Jag ville veta mer om vad de skulle verka för. Och först var det lugna gatan, berättar Marttinen.

När det sedan skickades ut en närvarolista där Adam skrev upp sin e-postadress, där ordet sverigedemokraterna ingår, började det koka i lokalen.

- Kjell Bergqvist satte sig emot det först av alla. Han sa att han inte kunde tänka sig att vara med i nätverket om jag var med. Jag sa att det inte borde spela någon roll vilket parti man tillhörde eftersom vi alla var där på grund av kvinnofridsfrågan, säger Marttinen."

Tidningen kommenterar på ledarplats:

"..Först och främst måste man klargöra vad ett nätverk är. Vanligen är det en lös sammanslutning, en mötesplats för människor som förenas av ett gemensamt intresse. Eftersom en mötesplats inte kan föra någons talan brukar villkoren för deltagande också vara mycket lågt ställda. En fastare sammanslutning kallas förening eller en organisation, vars medlemmar delegerar beslutanderätten till valda organ som leder det interna arbetet och företräder organisationen utåt. "

"Vad dessa Eskilstunamän har bildat är dock oklart. Det kallas visserligen nätverk men folk kan uppenbarligen definieras som inne i alternativt ute ur nätverket. Alltså har sammanslutningen väggar, men det är oklart vad som krävs för att komma innanför dessa. Att ställa upp på nätverkets principförklaring räcker tydligen inte. Nätverket har också utsett ett "ansikte utåt", vad nu det är för något.

Till saken hör också att nätverkarna inte riktigt har klart för sig vad exakt det är de ska göra. Inte konstigt att det blir besvärligt.

Så till frågan om sverigedemokraten. Vad handlar invändningarna mot honom om? Tvivlar man på hans demokratiska övertygelse och människosyn? Uppenbarligen. Men tror någon att en medlem i Socialistiska partiet eller KPML(r) hade blivit lika ovälkommen?"

 


Adam Marttinen själv kommenterar:

"ETT NÄTVERK FÖR MOBBING

Jag har under en tid studerat hur ett manligt nätverk för kvinnofrid etablerat sig i Eskilstuna kommun. Då jag på senare år har intresserat mig just för dessa frågor blev jag väldigt positivt inställd till arrangörernas initiativ varpå jag bestämde mig för att delta. Lättare sagt än gjort visade det sig.

Jag deltog på mötet torsdagen den 17 februari och allt började lugnt och trevligt, på närvarolistan angav jag mitt namn och mail-adress vilket blev orsaken till en debatt på riktig sandlådenivå.

Det visade sig att några deltagare hade synpunkter på min politiska hemvist. Visst var vi en samling män med ganska spridda politiska åsikter i övrigt, men det var ju inte därför vi valde att ansluta oss till detta nätverk, vilket jag påpekade.

Men lugnet var inte räddat för det utan det hela urartade mer eller mindre med att en del inte ville vara med i nätverket, på grund av mig. Det konstaterades dock att nätverket var partipolitiskt obundet och att alla som delade en gemensam människosyn om lika värde samt ville verka för kvinnofrid var välkomna i nätverket, därmed även jag.

Jag är djupt besviken på miljöpartiets Björn Lymar som inte ens ville välkomna mig till nästa möte, trots att vi är 100 procent eniga i nätverkets syfte.

Jag trodde att mobbning var något som i värsta fall hörde lågstadiet till och att vuxna människor kunde resonera sakligt med varandra. Men genom den behandling och lynchstämning jag utsattes för så lämnade jag till min besvikelse mötet med en klump i magen.

Jag kommer trots detta närvara på nästa möte med förhoppningar om att vissa personer lämnat hink och spade hemma.

Adam Marttinen,

Sverigedemokraterna Eskilstuna"

 


 

 Se vidare:

Bekämpa nazismen?

Nätverk för våld?

"Rasistiskt våld"

Vem får vara demokrat?