Aktuell kommentar - vecka 32/05

 

 

Värdegrund

Yrkesförbudet mot sverigedemokraten Richard Jomshof ligger fast.

Det handlar om skolans "värdegrund". De uppfattningar som Jomshof förutsätts hysa är oförenliga med denna värdegrund.

Ur Smålandsposten i början av augusti 2005:

"Ledande sverigedemokrat portad på Lesseboskola

Sverigedemokraten Richard Jomshof har blivit portad som lärare i ännu en kommun, Lessebo. I vintras förlorade han jobbet som filosofilärare hos privata gymnasieskolan i Växjö, Procivitas."

"Jomshof var kallad till anställningsintervju för en lärartjänst vid vuxenutbildningen i Lessebo kommun:

- Men samma morgon ringde rektorn upp och avbokade, heter det i pressmeddelandet. Skälet var att man hade fått besked om Jomshofs åsikter och att dessa inte stämmer överens med skolans värdegrund."

 


Om gemensam värdegrund handlar även Tony Blairs tal några dagar tidigare.

Från Ekots webbsida:

"Blairs budskap var tydligt.

- Att komma till Storbritannien är ingen rättighet. Och när man har kommit hit har man skyldigheter. De som inte följer dem har ingen plats här, sade han.

Tony Blair går långt i sin kamp. Han vill förbjuda allt som kan uppfattas som glorifiering eller uppmuntran till terrorism. Han vill stänga internetsajter, lösa upp organisationer och skaffa en databas över människor som kan vara ett terrorhot.

Dessutom ska invandrare få svära en ed för att få sitt brittiska medborgarskap. De som någonsin har förknippats med terrorism ska över huvud taget inte få asyl.

- De som säger att det är bra med självmordsbombare, och att de är hjältar, de ska inte komma hit och har de kommit hit så bör de lämna landet, förklarade premiärminister Blair."

"Redan har regeringen inlett diskussioner med ett tiotal länder som det skulle kunna bli aktuellt att skicka tillbaka människor som uttryckt terrorvänliga åsikter till."

 


Också Danmark vidtar åtgärder mot personer, som är redo att använda våld.

Ur Ekstrabladet den 6/8 -05:

"UTVISNING ÄR DET ENDA SPRÅK DE FÖRSTÅR"

"Venstres ordfører Jens Rohde vil have udlændinge til at skrive under på en 'troskabsed' overfor Danmark. Brydes den, skal de udvises"

Förslaget innebär möjlighet att upphäva beviljade medborgarskap:

"- En troskabsed eller loyalitetserklæring i forbindelse med statsborgerskab og så med mulighed for at ophæve statsborgerskabet med henblik på udvisning. Den mulighed må vi have, og det er det eneste sprog, de forstår, siger Jens Rohde i dagens udgave af Politiken."

"- Det skal selvfølgelig holdes op imod retssikkerhed og ytringsfrihed, men vi har at gøre med mennesker, der er parat til at sprænge sig selv og andre i luften, siger Jens Rohde.

Forslaget fra Venstre kommer i forlængelse af, at den britiske regering i går foreslog lignende stramninger, der vil gøre det muligt at udvise udlændinge, der opildner til had og retfærdiggør brugen af vold."

 


Vad utgör kärnan i den svenska skolans värdegrund?

Skulle en ansvarig politiker eller rektor i karriären ge svaret blir det förmodligen något om "alla människors lika värde", varmed avses ett hyllande av "det mångkulturella samhället" , ett accepterande av en fortsatt omfattande bidragsinvandring och en allmän kravlöshet.

Men vad innebär i praktiken den typ av samhälle som man hyllar? Redan i begreppet "mångkultur" ligger att olika kulturer och uppsättningar av normer ska leva sida vid sida. Ja, invandrare ska rentav uppmuntras att hålla fast vid sina värderingar och att isolera sig.

Vad detta konkret betyder är ett utbrett kvinnoförtryck - vilket rimligen står i strid med talet om "alla människors lika värde". (Såvida man inte hävdar att kvinnor är något annat än människor.)

Så här skriver Danmarks tidigare invandringsminister, Karen Jespersen (s), i sin bok "Till stöd för Fatima":

"I många av invandrarnas hemländer är traditionsbundna normer och islams föreskrifter tätt sammanvävda. Sammantaget betyder det, att kvinnor har en mycket underordnad placering i förhållande till mannen. Kvinnors vittnesmål accepteras inte på lika nivå med mannens. Kvinnor har ett sämre läge när det gäller arv, straff och skilsmässa. En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en icke-muslimsk man. I de ortodoxa kulturerna skall kvinnorna lyda mannen, hålla sig i möjligaste mån innanför dörren, bära slöja när främmande män finns närvarande och inte tala för mycket."

"Familjens placering i samhällets hierarki är i hög grad avhängigt av familjens hedersbegrepp, och familjens begrepp om heder är avhängigt av mannens hedersbegrepp. Det är särskilt kvinnorna, som genom sin sexuella beteende kan kränka mannens heder och därmed kasta skam över hela familjen. "

"De flesta invandrare flyr från hopplösa framtidsutsikter i fattiga, överbefolkade länder. De kommer till Danmark och andra västliga länder för att söka trygghet. För någras vidkommande är det trygghet mot förföljelse, för andra är det ekonomisk trygghet. Men i betydande omfattning håller de fast vid hemlandets kulturmönster. Detta är en paradox, eftersom det är detta kulturmönster, som i stor utsträckning är bakgrunden till att deras ursprungsland hänger kvar i fattigdom och förtryck."

"Integration betyder inte, att vi alla måste tycka likadant. Integration betyder, att det existerar tillräckligt av gemensam värdegrund hos befolkningen, för att vi ska hänga ihop som samhälle."

Vad det mångkulturella samhället också har medfört är en tilltagande våldsbrottslighet, något som märks även i skolan. Skolan må ha sin värdegrund och denna må innefatta att bekämpa både mobbing och våld - uppenbarligen har det inte lyckats särskilt väl!

Och vad är det skolvärlden själv sysslar med, om inte vuxenmobbing? Inget illustrerar detta tydligare än behandlingen av Richard Jomshof. De unga behöver tveklöst bättre förebilder.

Dessutom medför det mångkulturella samhället större möjligheter och vidgat handlingsutrymme för terrorister.

 


Frågan är om Tony Blair, med sina åsikter, skulle kunna få arbete som lärare i svenska skolor.