Aktuell kommentar - vecka 3/05

 

 

På väg

Beträffande gruppvåldtäkten mot en 13-årig flicka i Motala ändrade Göta hovrätt den tidigare domen i tingsrätten. De män som dömts för grov våldtäkt dömdes i stället för "sexuellt utnyttjande". Den redlöst berusade trettonåriga flickan hade frivilligt druckit ölen de bjöd på. Dessutom upphävdes tidigare dom om utvisning av männen.

Nu visar det sig att åklagaren inte vill överklaga hovrättsdomen.

Corren den 17/1 -05:

"Chefsåklagaren Ronny Tärning väljer att inte begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen för målet där fyra män misstänktes för att ha våldtagit en 13-årig Motalaflicka.

Enligt Tärning är inte dagens lagstiftning tillräcklig för att fälla männen för våldtäkt.

- Det är ett mål i raden som visar att dagens lagstiftning inte är bra. Jag är inte nöjd med den här domen. Men de regler som gäller, ska gälla. Och då är det svårt att få det här till våldtäkt."

Vad frågan gäller är om männen kan anses ha försatt flickan i vanmakt - i hjälplöst tillstånd - genom att bjuda henne på alkohol, eller om barnet frivilligt drack sig berusad.

Men det finns hopp för framtiden:

"En ny lagstiftning är på väg. Riksdagen förväntas besluta om den under 2005. I förslaget till den nya Sexualbrottslagen tar man ingen hänsyn till om offret försatt sig själv i vanmakt eller om någon annan gjort det åt offret.

Att sexuellt utnyttja en person som är i ett tillstånd att hon/han inte kan säga ifrån själv, kan då klassas som våldtäkt. Dessutom införs en ny brottsrubricering, våldtäkt mot barn."

Men varför har denna lagändring inte redan skett?

Faktum är att frågan varit aktuell sedan flera år. Om detta skriver Katarina Wennestam på Aftonbladets debattsida den 17/1 -05, under rubriken "Hög tid att börja kalla våldtäkt för våldtäkt".

"Många tror att sexualbrottslagen ändrades för flera år sedan, så att män som våldtar fulla flickor ska kunna dömas. Lagändringen har skjutits upp gång på gång. Nu är den tänkt att börja gälla den 1 juli, .."

Våldtäkt räknas inte som våldtäkt, trots upprepade löften om en lagändring, menar Wennestam.

"Redan 1998 fick justitiedepartementet upp ögonen för att den befintliga sexualbrottslagen inte riktigt låg 'i tiden'. Efter det uppmärksammade Södertälje-målet beslöt man att titta över lagen. Södertälje-målet, en misstänkt gruppvåldtäkt liknande den i Motala som också den kallades utnyttjande, visade på en rejäl klyfta mellan det allmänna rättsmedvetandet och lagen.

 'Så här ska det inte vara, det blir snart en lagändring', lät det då. Massorna lugnades och en kommission tillsattes. De var klara med sitt lagförslag 2001."

"Varje gång medierna har rapporterat om friande domar i sexualbrottsmål har justitieminister Thomas Bodström lovat 'det ska inte behöva hända igen, en ny lag är på väg'. Och den är på väg ­ just nu ligger en proposition och väntar. Det senaste löftet lyder 1 juli i år."

Hon är mycket kritisk till domen i Göta hovrätt:

"Läser de inte förarbetena, undrar man. Flera förövare, en lägenhet hon aldrig tidigare besökt, 17 år i åldersskillnad, en hotfull situation. När ska då ett sexuellt övergrepp kallas grovt?"

 


På väg har också varit en bättre katastrofberedskap. Efter Estoniakatastrofen tillsattes utredningar och ambitionen var uttalad, att ha en bättre beredskap i fortsättningen. Av någon anledning hamnade förslagen i någon byrålåda, regeringen hade inte tid att deltaga i övningar, ej heller UD. Och nedskärningen av försvaret och bortskänkandet av dyr materiel fortsatte.

Nu ska det bli nya utredningar, som på nytt ska leverera förslag på åtgärder.

Ur DN-ledare den 18/1 -05:

"Granskaren och hans julgransplundring

En kommission har tillsatts för att utvärdera statens krishantering efter flodvågen. På papperet är den oberoende. Men dess sammansättning tyder på något annat.

När den 'oberoende' Asienutredaren Anders Milton bjuder till, står flera regeringsmedlemmar på gästlistan."

Flera ledamöter i denna medborgarkommission, som ska granska hur regeringen och andra myndigheter hanterat Asienkatastrofen, har enigt DN redan hunnit göra märkliga uttalanden i medierna.

"Gunnel Gustafsson, biträdande generaldirektör vid Vetenskapsrådet, intervjuades i fredagens DN. På frågan vad som blir kommissionens viktigaste uppdrag svarade hon: 'Jag utgår från att vi kan komma med slutsatser så att vi slipper se en upprepning av detta. Det viktigaste nu är att tänka framåt."'

DN konstaterar att hon tycks ha missuppfattat sitt uppdrag:

"Kommissionens huvuduppgift är ju att rota i det förflutna, att ställa besvärliga frågor till makthavarna, att våga dra svåra men nödvändiga slutsatser om vad som gjordes och inte gjordes efter katastrofen."

DN förundrar sig även över uttalanden av Anders Milton radion:

"På reporterns frågor slog han fast att inga svenskar troligen avlidit på grund av regeringens och övriga myndigheters sena agerande. 'Jag grundar de här uttalandena på vad jag hörde och såg när jag var i Thailand', sade Anders Milton."

"I likhet med oss andra saknar Milton fortfarande den information och överblick som krävs för att dra en sådan slutsats. Hans uppdrag är att kartlägga händelseförloppet och sedan presentera en helhet. Men för ansvariga politiker och generaldirektörer är det naturligtvis tacksamt att ledamöter som han redan nu signalerar vartåt utredningen är på väg."

Tidningen ifrågasätter att blir fråga om "oberoende" utredning, Milton är själv del av det etablissemang han ska utreda. Detsamma gäller Johan Hirschfeldt, president vid Svea Hovrätt.

Sydsvenskan den 19/1 -05 kommenterar:

"Märkligt nog ser inte Milton - och fler med honom - att det kan vara svårt att behålla sitt oberoende tätt inpå makten.

"Granskningsmakten i Sverige är svag. Riksdagens konstitutionsutskott styrs av partipolitiska hänsyn. Det berömda utredningsväsendet är inte vad det har varit: politiker tillsätter utredningar för att visa handlingskraft och kan styra resultatet genom personval och direktiv.

I vårt genompolitiserade land kan det självfallet vara svårt att hitta personer med tillräcklig distans för att syna regeringen. Dessvärre tycks frågan inte ens ha vägt särskilt tungt då kommissionen tillsattes. "


 

 Se vidare:

Alla barns lika värde?

Beredskap

Kolonialvälde

Korruption på svenska

Reträttposter