Aktuell kommentar - vecka 19/04

 

 

En liten krigare

Det fanns ju två personer i panelen vid ABF-mötet den 1 april. Lars Stjernkvist har vi uppmärksammat, den andre - Fredrik Malm - hamnade mer i skymundan.

I panelen representerade Fredrik Malm LUF (Liberala Ungdomsförbundet), där han är ordförande. Mest känd för BGF:s läsare är Malm förmodligen i egenskap av Expo-journalist. Som sådan har han varit engerad i kampen för att bekämpa "högerextremister", genom att lyfta fram dessa mörka krafter i ljuset.

Sitt engagemang visade unge Malm prov på även under mötet den 1 april. Han såg tre förhållningsätt gentemot de "främlingsfientliga" krafterna.

1. Tigandet, dvs man nonchalerar dem, låtsas inte om att de finns.

2. Nigandet, dvs man tar över delar av deras krav.

3. Krigandet, dvs man man "tar debatten", bedriver en konstant kamp mot dessa krafter.

Fredrik Malm pläderade för det tredje alternativet, ett alternativ som han framställde som någonting nytt och samtidigt heroiskt.

Men i vad bestod det nya? Menade Malm att riksdagspartierna och deras ungdomsförbund nu skulle möta Sverigedemokraterna i öppna debatter på lika villkor? Just denna fråga fick Malm, men föredrog därvid att tala om annat istället för att besvara frågan.

I själva verket står Malm och ungliberalerna för samma form av "tuktade" debatt och beskurna demokrati som Stjernkvist och socialdemokraterna - helt i enlighet med den linje som Expo har. Man ska "ta debatten" med ensamrätt till den offentliga arenan. Invandringskritiker ska fritt kunna förtalas, utan rätt till genmälen eller repliker.

Särskilt modigt är det knappast att ge sig ut i strid, när motståndarens beväpning begränsar sig till slangbellor, medan man själv har tillgång till kanoner och maskingevär.

Ur en aspekt är den malmska linjen klok: vid en debatt på lika villkor vore denne krigare illa ute. Då skulle stå klart för envar hur hans argument inte räcker till. De bygger på att han kan breda ut sig utan att bli motsagd.

I sak är det ju en fullständigt extrem linje som Fredrik Malm representerar. För vad innebär hans fördömande av "nigandet"? Jo, det räcker inte med att bekämpa de partier man stämplat som "främlingsfientliga". Man måste samtidigt se till att inte genomföra något krav som drivs att sådana partier. På det viset låses politiken upp. Oavsett hur verkligheten ser ut, oavsett hur den pockar på åtgärder mot asylmissbruk mm, så får inga sådana åtgärder vidtagas.

Invandringen behöver inte regleras. Inga problem med den hittills genomförda massinvandringen behöver tas på allvar. De problem som finns, de finns ändå inte riktigt på riktigt. Om Fredrik Malms recept i övrigt skulle förverkligas - för en liberal politik - då skulle nämligen dessa problem försvinna...

 


 

 Se vidare:

Fredrik Malm, Expo

Nätverk av unga vakthundar

Expo säger nej

Lars Stjernkvist, partisekreterare

ABF-nej till samtal