Schweiz-kommentar

Schweiz hade ju en folkomröstnigen om andelen utlänningar i landet i mitten av september 2000. I samband med en nyhetsartikel om detta den 23/9 redovisade Dagens Nyheter diagram om "andel utlänningar i europeiska länder".

Där hamnade Luxemburg och Schweiz överst, medan Sverige kom först på sjunde plats, med 6 procent.

Ger detta en rättvisande bild?

 


Begreppet "utlänning" inbegriper här inte utrikes födda som fått svenska medborgarskap, än mindre inbegriper det unga med utländsk bakgrund (dvs där minst en av föräldrarna är utrikes född).

Med andra ord finns tre möjliga jämförelser:

1. utländska medborgare (ca 6% i Sverige)

2. utrikes födda (ca 11% i Sverige)

3. utländsk bakgrund (ca 19% i Sverige).

Jämförelsen skulle ha utfallit annorlunda, om man jämförde enligt det andra eller tredje kriteriet. I Sverige är det nämligen väsentligt lättare att få medborgarskap än i Schweiz.

I Schweiz tar det 12 år, i Sverige bara 5 år. Och svenska myndigheter ställer just inga krav på språkkunskaper.