Tre varianter av skuld och skam

Anledningen till att vi svenskar ska så till den grad skämmas och känna skuld går tillbaka till i huvudsak tre moment:

1. Historia. Sverige fanns som grannland till Tyskland under nazismen, och inriktade sig på att inte bli indraget i kriget.

2. Välstånd. Vi har hög levnadsstandard i Sverige, alltmedan människor i u-länderna svälter.

3. Flyktingar och invandrare. Det finns människor som kommer till Sverige och vill stanna här, men som inte får det. Andra får stanna, men far illa här - pga vårt agerande.

 1. Historia

 2. Välstånd

 3. "Flyktingar"

 Botgöring

När dreven går

SALT-ledare

Åtta miljoner

Gott om pengar

Rikt land ,mm

 Det dubbla skuldbeläggandet

Diskoteksbranden

Sluta skämmas! (1)

Sluta skämmas! (2)

Svenskt Falkland

"Vår nya skam"