Frige Irving!

SvD publicerade den 28/2 -06 en artikel om fängslandet av historikern David Irving.

Artikeln är skriven av Peter Singer, professor i bioetik vid Princeton University i USA:

"Tidpunkten kunde inte ha varit mer illa vald för Österrikes fängelsedom mot David Irving för hans förnekelse av Förintelsen. Över 30 personer har just dött i Syrien, Libanon, Afghanistan, Libyen, Nigeria och andra islamiska länder under protesterna mot karikatyrerna av Muhammed. Domen mot Irving förvandlar påståendet om att yttrandefrihet är en grundläggande rättighet i demokratiska länder till ett skämt.

Vi kan inte hävda skämttecknares rätt att håna religiösa personligheter samtidigt som vi förklarar att det är brottsligt att förneka Förintelsen."

Peter Singer anser att David Irving ska gå fri.

Vilket inte betyder att han delar de uppfattningar som Irving fört fram:

"Innan man anklagar mig för att inte förstå känslorna hos Förintelsens offer, eller antisemitismens sanna natur i Österrike, bör jag påpeka att jag är son till österrikiska judar. Mina föräldrar flydde från Österrike i tid, men inte mina far- och morföräldrar. Alla fyra deporterades till ghetton i Polen och Tjeckoslovakien. Två av dem sändes till Lodz i Polen och mördades senare troligen med koloxid i utrotningslägret Chelmno. En blev sjuk och dog i det överbefolkade och utsvultna lägret Theresienstadt. Min mormor var den enda som överlevde.

Jag har ingen förståelse för David Irvings absurda förnekande av Förintelsen - som han nu påstår var ett misstag."

Singer är - precis som vi bakom Blågula frågor - antinazist:

"Jag understöder alla ansträngningar att hindra nazismens återkomst i Österrike och på alla andra ställen. Men hur gynnas sanningen av att förintelseförnekelse förbjuds?

Om det fortfarande finns människor som är galna nog att tro att Förintelsen aldrig ägde rum, blir de då övertygade av att de som uttrycker den åsikten kastas i fängelse? Tvärtom är det troligare att de drar slutsatsen att folk fängslas därför att deras åsikter inte kan bemötas med enbart bevis och argument."

Yttrandefrihetens principer måste gälla, fortsätter Singer:

"Att Förintelsen ägt rum bör vara en levande sanning och de som tvivlar på omfattningen av de nazistiska illdåden bör ställas inför bevisen för dem."

"Österrike är en demokrati och medlem i EU. Det finns inte längre någon allvarlig risk för att Österrike ska återvända till nazismen."

"Det måste stå oss fritt att förneka Gud och kritisera de läror som utgår från Jesus, Moses, Muhammed och Buddha i texter som miljontals människor håller heliga. Utan den friheten kommer människans framsteg att nå vägs ände."

Peter Singer citerar ur Europakonventionen för mänskliga rättigheter, artikel 10 (har Laila Freivalds tagit del av den?): "alla har rätt till yttrandefrihet. Denna rättighet innefattar friheten att hysa åsikter och ta emot och förmedla uppgifter och tankar utan ingripande från offentlig myndighet och oavsett gränser."

Österrike bör, menar han, avskaffa sin lag mot förintelseförnekelse. Andra länder i Europa med liknande lagar - Tyskland, Frankrike, Italien och Polen - bör göra detsamma:

"Det är en annan sak med lagar mot ras- och religionshets där uppviglingens avsikt är, eller kan förmodas vara, att framkalla våld. Dessa lagar rimmar väl med strävan att upprätthålla rätten att säga vad man vill.

Först när David Irving släpps blir det möjligt för européer att vända sig till de protesterande muslimerna och säga att 'vi tillämpar yttrandefriheten lika för alla, vare sig den skändar muslimer, kristna, judar eller någon annan'".Ur tidskriften "Forskning och Framsteg", nr 5/93:

"PÅVEN BENÅDAR GALILEO GALILEI

Den romersk-katolska kyrkan har nu rättat till ett av sina allvarligaste misstag i historien - domen över den store italienske vetenskapsmannen Galileo Galilei. Att Galileo har haft rätt i sak kosntaterade Vatikanen långt tidigare. Redan år 1757 blev hans bok, Dialog om de två världssystemen, borttagen från Vatikanens lista över bannlysta verk. Men det var först i ett tal i Vatikanen den 31 oktober 1992 som påven tog tillbaka kyrkans fördömande av Galileo."

"Galileo blev klar över att hans observationer bekräftade den teori som som drygt hundra år tidigare hade lagts fram av polacken Nikolaus Kopernikus. Prästen och vetenskapsmannen Kopernikus påstod i sin s.k. heliocentriska teori att det är solen som är universums medelpunkt. Men Kopernikus teori var illa omtyckt av den katolska kyrkan. Enligt Vatikanens lära, som härstammade från den grekiska astronomen Ptolemaios, som levde på 100-talet e Kr, var istället jorden världsaltets centrum."

"Det var den 30 april 1633 som Galileo, plågad av inkvisitionens förhör och hot om tortyr, tog tillbaka sina ord ...

'Jag, ovannämnde Galileo Galilei, har frivilligt avsvurit mig den religion, som jag hittills anslutit mig till men som jag erkänner är felaktig och går över till den sanna...'

På grund av sin höga ålder, han var 67 år gammal, blev han dömd till husarrest."

David Irving var 68 år, när han dömdes till fängelse.


 Se vidare:

En iskall vindpust

Två domar