Ska svenska språket ersättas med engelska?

Jan Milld svarar Marian Radetzki