Dansk valsedel

Så här såg en dansk valsedel ut i valet 2002, i en av valkretsarna. Som framgår finns plats för både partinamn och namn på kandidaterna.

Med det danska systemet slipper man den typ av valfusk som vi nu dagligen ser exempel på i Sverige under poströstningen, och som vi kommer att se mer av på valdagen. I Danmark undanhålls ingen väljare möjlighet att rösta på sitt parti.

(Formellt sett finns möjligheten alltid, i Sverige, att ta en blank valsedel och där skriva namnet på sitt parti. Problemet är att alla inte känner till denna valmöjlighet. Risken finns också att en bokstav blir fel och att valsedeln därför underkänns.)

 Rådhus-kredsen i Søndre Storkreds

Folketingsvalget 2002


A. Socialdemokratiet

Hamid El Mousti

Jette Bergenholz Bautrup

Torben Bechsgaard

Jørgen Elikofer

Bent Greve

Claus Larsen-Jensen


B. Det Radikale Venstre

Monica B. Thon

Anders Lundt Hansen

Sherin Khankan

Thomas Køhler

Finn Skjærlund


C. Det Konservative Folkeparti

Jannick Andreas Holm

Lone Skov Al Awssi

Kræn Blume

Ulrik Cordes

Jakob Næsager


F. Socialistisk Folkeparti

Anne-Katrine Ljungdalh

Marie Daugaard

Torben Morten Lund

Kamal H. Qureshi

Thomas Warburg


O. Dansk Folkeparti

Louise Castella

Inger Marie Ebbesen

Preben Elmenhoff

Søren Espersen


Q. Kristeligt Folkeparti

Niels Anton Dam

Bruno Langdahl

Jørgen Maltesen

Linda Lillelund Rom


V. Venstre

Gyda Kongsted

Leslie Arentooft

Jesper Schou Hansen

Ulrik Kragh


Ø. Enhedslisten

Musse Sheikh

Marianne Frederik

Katrine Hammerich

Kim Benzon Knudsen

Hanne Schmidt

Gunna Starck

Thomas Nicolai Nyboe Stein

Karl Vogt-Nielsen

 Se vidare:

Insändare