Vallistor istället för valsedlar!

En insändare, publicerad i bl.a. Sydsvenskan, den 20/8 -02:

Att de politiska partierna har egna valsedlar är inget bra system. Det måste ändras. Varför inte istället ha vallistor som finns i en del andra länder? På dessa vallistor står alla registrerade partier med, både de som finns representerade i de politiska församlingarna och de som är utanför. Man sätter kryss för det parti man vill rösta på.

I Sverige hade det fungerat så att man i vallokalen hade tagit tre vallistor. En för kommun-, en för landstings- och en för riksdagsval. Jag kan bara se fördelar med ett sådant system.

Dessa fördelar är följande:

1. Det hade blivit hundraprocentig valhemlighet. Det sägs att vi har hemliga val, men det har vi inte. I vallokalerna ligger valsedlarna för de olika partierna utspridda. Folk kan se vad andra tar för valsedlar. Visserligen kan man ta valsedlar för olika partier, men det är ändå inte alls bra. Det blir ingen valhemlighet av det. Det känns inte bra att rösta när det är så.

2. Det har inträffat att valsedlar har tagits bort av sabotörer. Det finns exempel på väljare som har avstått från att rösta för att de inte har hittat valsedlarna till det parti de vill rösta på. Valsedlarna har tagits bort. Detta är ett hot mot demokratin! Väljarna har inte vetat att man kan skriva partiets namn på en blank valsedel. Det här är något som valmyndigheten borde informera alla väljarna om. Detta problem hade eliminerats om vallistor hade införts.

3. Staten skulle stå för kostnaderna för vallistorna. Partierna hade inte behövt lägga ut en krona för detta och hade inte som idag behövt tänka på att sprida valsedlar och kolla så att de inte försvinner från vallokalerna. Partierna hade helt och hållet kunnat koncentrera sig på att föra ut sina respektive politiska budskap. Det hade blivit rättvist för alla partier, såväl för de stora som för de små. Jag hoppas att detta val är det sista med valsedlar och att det från och med nästa val införs vallistor istället.

Paul Nilsson,

Malmö