Tävlingsvar

Det var en på en gång både lätt och svår fråga vi ställde i den utlysta valtävlingen. Vem har yttrat följande:

"Jag och mitt parti... är nämligen av den uppfattningen att allas åsikter är värda att respekteras och lyssnas på och att demokrati är ett utmärkt styrsätt."

Vi har fått flera svar och de flesta träffar rätt vad gäller parti, nämligen Vänsterpartiet.

Däremot har ingen lyckats gissa vilken personen är, nämligen Kalle Larsson. Det var i Mariestads-Tidningen den 28/8 02 som han gjorde detta uttalande.

Kalle Larsson är riksdagsledamot för (v) och sitter i styrelsen för partiets ungdomsförbund, Ung Vänster. Han har i flera sammanhang gjort sig bemärkt för militans i fösöken att tysta meningsmotståndare, senast i SvD den 3/9 beskrev han sabotage mot andra organisationers torgmöten som att "vanliga människor protesterar då partiet håller offentliga möten".

Ingen har således svarat helt rätt, så något gratisexemplar av boken "Dialog om invandringen?" delas denna gång inte ut. Däremot har ju flera svarat till hälften rätt, dessa erbjuds nu att köpa boken till halva priset. Tillhör du dem och vill utnyttja den möjligheten - sätt in 100 kr på postgiro 807330-6, förlaget Mångfald.

 


En anledning till att så snart redovisa resultatet av denna tävling är att vi före valet vill hinna med ytterligare en tävling. Temat för denna blir "maudismer". Dvs den ska handla om Maud Olofssons truismer -påstående som svårligen kan bestridas, men som knappast för diskussionen framåt.

Vi ska ge dels ett antal verkliga maudismer, dels ett antal påhittade sådana. Sedan blir uppgiften av avgöra vilka som är vad. Vill du hjälpa till att förese oss med underlag till denna nya tävling, skriv till: bgf@bgf.nu