Mugabiseringen av Sverige

 

Val 2002

AFA-iter försökte störa SD:s valupptaktsmöte i Medborgarhuset, Stockholm, den 27 februari 2002