Mugabisering

Analyser har gjorts av olika gruppers röstande i årets val. Det visade sig invandrare inte uppskattade Folkpartiets förslag på krav för beviljande av svenska medborgarskap. Invandrare röstar övervägande på socialdemokraterna eller kommunisterna.

Samtidigt fortsätter massinvandringen och Sverige fortsätter att rutscha utför ekonomiskt.

Ett inlägg på debattforat Exilen, signaturen "Ming" har tagit upp detta. Han ser paralleller mellan utvecklingen i Sverige och utvecklingen i Zimbabwe, talar om en "mugabisering":

 


"I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet så fanns en debatt i Sverige om Socialdemokratins framtida problem. Socialdemokratin sågs och såg sig själv som ett arbetarparti och i och med industrins minskade behov av arbetskraft undrade man, om det skulle finnas tillräckligt många arbetare som skulle rösta för ett fortsatt Socialdemokratiskt styre. Var skulle man egentligen få sina framtida röster från? Debatten intensifierades när S förlorade makten 1976. Marita Ulvskog kommenterade att valnederlaget kändes 'som en statskupp'.

Före Socialdemokratins andra valnederlag fanns en proposition som syftade till en mer realistisk invandringspolitik. Under tiden i opposition, förmodar jag, att de som ville stärka S grepp om makten genom att förändra Sveriges demografi fick gehör för sina argument. Det är en slags mugabisering som vi bevittnar.

Mugabe är beredd att offra Zimbabwes ekonomi för att stärka sitt grepp om makten. Han konfiskerar jordegendomarna och ger dem till sina sympatisörer, utan hänsyn till om dessa har några kunskaper eller erfarenheter av att sköta jordbruksproduktionen. Han struntar i om de här upplägget är bra för Zimbabwes ekonomi och välstånd. Landet har gått från att exportera mat till en svältkatastrof.

Mugabe blev omvald med hjälp av de sympatisörer vars röster s.a.s. köptes på bekostnad av landets ekonomi.

Socialdemokraterna är likaledes beredda att offra Sveriges ekonomi för att stärka sitt grepp om makten. Man bedriver en omfattande biståndsinvandring av lågutbildade samt outbildade och rena analfabeter. Dessa människor erbjuds valfrihet i Sverige. Föredrar man, eller klarar man inte av, att försörja sig själv är de som arbetar skyldiga att axla ens försörjningsbörda. Det sker en utspädning av resursutrymmet.

Från och med årsskiftet inbjuds även åldringar till Sverige för att erhålla en Gratispension. Dessa är naturligtvis aldrig tänkta att ingå i arbetskraften.

Socialdemokratin uppmuntrar en stor biståndsinvandring utan hänsyn till om de som invandrar kommer att bli högproduktiva individer, eller ens självförsörjande. Man struntar i om de här upplägget är bra för Sveriges ekonomi och välstånd. Sverige har fallit kraftigt i välståndsligan.

I gengäld förväntar man sig röster från biståndsinvandrarna. Deras röster s.a.a köps på bekostnad av Sveriges ekonomi och välstånd.

Som vi just har sett fungerar upplägget. I Sverige liksom i Zimbabwe."