Ett steg framåt

Ett genomgående syfte med Blågula Frågors verksamhet har ju varit att verka för en dialog om bl.a. invandringen och att försvara demokratiska fri- och rättigheter. Den serie av torgmöten som vi haft sedan maj under detta valår 2002 har ingått som ett led i detta.

Mötet på Östermalmstorg den 11 september kan ur det perspektivet ses som en framgång - det var vårt hittills bästa möte. I likhet med förra onsdagen fick vi en dialog, denna gång hade vi dessutom högtaleri med.

Nivån på diskussionen var kanske inte alltid så hög, då publikdeltagandet mest kom från dels några A-lagare, dels ett antal politiskt välindoktrinerade ungdomar 1). Mötet får ändå ses som ett viktigt steg i rätt riktning.

Det kändes också som ett framsteg i den bemärkelsen att betydligt mindre än tidigare av märktes av mötesstörningar. En ansats till att dra igång en talkör kom snart av sig 2) , ett försök att ta ifrån Anders Sundholm mikrofonen misslyckades. 3) Ett angrepp på bokbordet avvärjdes på ett tidigt stadium av polisen, som gjorde en mycket bra insats.

Även om få inlägg gjordes från medelålders eller äldre personer hade vi en intresserad publik. Många kom fram till bokbordet - för att få flygblad, köpa böcker eller vädja om att vi ska fortsätta med denna typ av möten.

 


 

 

 

1) Exempelvis menade de att om grovt kriminella utlänningar ska utvisas ur Sverige, då måste motsvarande ske med grovt kriminella svenskar.

2) "Internationell solidaritet - arbetarklassens kampenhet!"

3) För att ingen skulle stjäla den eller slänga den i marken, efter mönster från de 8/6.