Ansats till dialog

Vid Blågula Frågors möte på Östermalmstorg den 4 september -02 hade vi inget högtaleri, bara bokbord. Tanken var - eftersom det var ganska trångt på torget och lätt att störa andra verksamheter där - att begränsa oss till försäljning av material och utdelning av flygblad.

Det blev inte mycket av detta - istället fick vi igång en intensiv dialog. Detta kan nog betraktas som föreningens hittills mest lyckade möte.

Kring bordet flockades alltså intresserade - människor av olika åsikter. Vi mötte kritiska frågor, fick mothugg och svarade efter förmåga. Det uppstod också diskussioner mellan olika åhörare. Det hela påminde om vad som från början varit BGF:s vision: ett medborgerligt samtal.

Ett samtal där man, trots meningsskiljaktigheter, möter varandra med en elementär respekt. Dvs man lyssnar och försöker förstå, bemödar sig om att svara på frågor och ge motargument.

Flera av deltagarna i detta civiliserade samtal kom uppenbarligen från Ung Vänster. Vågar vi se detta som ett tecken på att UV nu rör sig i demokratisk riktning?

Möjligen tyckte en del som ställde frågor till oss inte att de fick uttömmande svar, tiden var ju knapp. I så fall är dessa personer välkomna att mejla sina frågor till oss här, så ska vi lägga ut dem på BGF-sidan med våra svar.