Invändningar

På Passagens konferens politik fanns den 18/1 -99 följande inlägg, med invändningar mot att underteckna uppropet för yttrandefrihet:

 


Den som inte tidigare offentligen framträtt med invandringskritiska åsikter tycker jag bör vara försiktig med att underteckna sådana här upprop. Eftersom Sverigedemokrater tycks finnas med bland undertecknarna hamnar säkerligen den här listan i säpos spaningsregister. Tidningsdrakarna ser förmodligen också till att spara de här namnlistorna. AFA sparar naturligtvis sådana här namnlistor och skickar kanske bajs-brev eller sprejar kanske "rasist"på undertecknarens husvägg.

Med detta menar jag inte att det är fel att titta på hemsidor typ de Blågula frågor och Fri Information tillhandahåller. De kan säkert tillhandahålla enskilda informationspusselbitar eller sammanställningar av information som de etablerade TV-kanalerna och tidningarna undanhåller tittarna/läsarna.

Jag tycker vidare att det är litet fel av Blågula frågor att på det här sättet locka ut folk på tunn is. Visst är det modigt av den f d nämndeman och och f d jornalist som håller i BGF att stå för sina åsikter. Jag tycker dock att det är rätt meningslöst att något tiotal eller hundratal människor skall ge sina namn till AFA och Expressen utan att det ger något speciellt resultat. Ni frälser inga genom att skicka in era namn till den här hemsidan. Och om någon råkar ut för problem p g a att man undertecknat så vinner inte den invandringskritiska saken på detta. Folk blir bara mer rädda då.

Rent generellt tycker jag också att Fri Information visat bättre omdöme och mer omtanke om sina anhängare än Blågula frågor genom att avstå ifrån en sådan här lista.

Skrivet av K. V. Pauker

 


 

Blågula Frågors svar